Znajomość listami pisana

Uczniowie klasy I A uczestniczący w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) wezmą udział w międzyszkolnej korespondencji z uczniami I klasy Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z oddziałami integracyjnymi nr 4 w Zamościu. Podczas tych zajęć uczniowie zajmą się pisaniem do siebie listów, pocztówek Wymiana listowa odbywać się będzie pomiędzy dwiema miejscowościami: Siedlcami i Zamościem. Niniejsza wymiana korespondencyjna ma na celu szerzenie idei integracji rówieśniczej oraz propagowanie tradycyjnych metod komunikowania się. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nawiązywania wzajemnych pozytywnych relacji rówieśniczych, poznania siebie i miejscowości w których się uczą z wykorzystaniem tradycyjnej metody wymiany informacji.

Sylwester Mosiej