Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

Ochrona Danych Osobowych oraz prywatności każdego ucznia, a także każdego pracownika IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach zawsze była i jest sprawą priorytetową! Dlatego też, w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO (Dz.Urz. UE. L nr 119), pragniemy przekazać Państwu szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Informacje o przetwarzaniu danych: