Rada Pedagogiczna

Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Jacek Jagiełło WF, dyrektor
2. Zygmunt Łaszczyk matematyka, wicedyrektor
4. Elżbieta Sargowicka j. polski, WOK
5. Marta Warecka-Kuzyńska j.polski
6. Marta Kubiszyn j.polski
7. Renata Rytel matematyka
8. Wiesław Żukowski informatyka, matematyka
9. Beata Prokurat informatyka, matematyka
10. Dorota Grzebisz pedagog szkolny
11. Janusz Wilczyński historia, WOS
12. Agnieszka Chojecka historia, WOS
13. Izabela Jachecka n-l bibliotekarz, jęz. angielski
14. Małgorzata Piasek n-l bibliotekarz, WOK, j. polski
15. Barbara Wybraniec fizyka
16. Małgorzata Niedzielak- Kwiatkowska j. niemiecki
17. Mariola Duk j. niemiecki
18. Ewa Jagiełło j. niemiecki, j. rosyjski
19. Dorota Kostecka biologia
20. Małgorzata Michalak j. angielski
21. Anna Korniluk j. angielski
22. Katarzyna Herba j. angielski
23. Marta Kowalik j. angielski
24. Wanda Choromańska-Szarko j. angielski
25. Ks. Marek Skwierczyński religia
26. Ks. Marek Chomiuk religia
27. Janina Lipińska chemia
28. Grażyna Barcińska chemia
29. Małgorzata Niewiadomska geografia
30. Renata Zacharczuk podstawy przedsiębiorczości
31. Mirosław Filimoniuk WF
32. Potapczuk Sylwia WF
33. Marzena Wysocka WF
34. Mirosław Filimoniuk WF
35. Jacek Żero edukacja dla bezpieczeństwa
36. Jerzy Mitura matematyka
37.  Anna Nowak  biologia
38. Krystyna Szymańska łacina
39. Lucyna Dołowska-Żabka WF, anatomia