Koła zainteresowań

Koło recytatorskie – p. Małgorzata Piasek
Koło dziennikarskie – p. Marta Kubiszyn
Koło przedsiębiorczości – p. R. Zacharczuk

Koło badaczy historii bliskiej i nieodkrytej – p. A. Chojecka

Koło strzeleckie – p. J. Żero
Koła sportowe:
lekkoatletyka (dziewczęta) – p. M. Wysocka
siatkówka (dziewczęta) -p. Sylwia Potapczuk
siatkówka (chłopcy), koszykówka (chłopcy) – p. M. Filimoniuk