Stowarzyszenie

W maju 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane Stowarzyszenie “Żółkiewszczacy”

przy IV Liceum Ogólnokształcącymim. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Główne cele Stowarzyszenia “Żółkiewszczacy” to:

 • krzewienie i utrzymywanie więzi koleżeńskich i solidarności wśród jego członków,
 • inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju Szkoły,
 • dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i  uczniów, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego,
 • pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły,
 • pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia,
 • działania na rzecz utrzymania Szkoły w historycznym budynku przy ulicy Konarskiego 1,

Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

 • jest wychowankiem IV Liceum Ogólnokształcącego im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach;
 • jest zainteresowana działalnością i wyrażająca gotowość udzielania pomocy merytorycznej i materialnej;
 • zasłużona dla rozwoju Szkoły lub Stowarzyszenia;
 • wniosła wkład w działalność Stowarzyszenia;

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

 • wypełnić deklarację członkowską i odesłać ją na adres e-mail:zolkiewszczacy.siedlce@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia (deklaracja w wersji tradycyjnej dostępna jest w sekretariacie IV LO w Siedlcach, ul. Konarskiego 1),
 • wnieść opłatę członkowską 60 złotych na rok, a dla studentów i emerytów opłata dobrowolna.

Kontakt: Stowarzyszenie Żółkiewszczacy

ul. Konarskiego 1

08-110 Siedlce

e-mail: zolkiewszczacy.siedlce@gmail.com

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

prezes – Przemysław Bugaj;

wiceprezes:  Ewa Jagiełło;

sekretarz – Agnieszka Chojecka;

członkowie: Marta Kubiszyn, Dawid Paniak, Paweł Wyrzykowski

 WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia na Facebook