Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc i doskonalenie statutowej działalności szkoły. Odbywa się to poprzez gromadzenie i wydatkowanie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele:
– dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym i regionalnym;
– dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;
– zakup książek i nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,
– zakup nowości i lektur do biblioteki szkolnej,
– pokrywanie kosztów przejazdu uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe,
– fundowanie stypendiów: naukowego, artystycznego i sportowego dwa razy do roku.

Aby nasze plany mogły być zrealizowane, musimy posiadać na to odpowiednie środki. Dziękujemy wszystkim rodzicom za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że wracają one do naszych dzieci, uatrakcyjniając i wzbogacając szkolne życie.

Zarząd Rady Rodziców
przy IV LO w Siedlcach

Konto do wpłat na Studniówkę: (wpłaty prosimy uiścić do 31 grudnia 2020 r.)

81 9194 0007 0000 1528 2000 0050

Nazwa: Rada Rodziców przy IV LO im. H. St. Żółkiewskiego

Tytułem: Nazwisko i imię ucznia oraz klasa

 

 

Uchwałą Rady Rodziców składka na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100 zł od ucznia.

Rada Rodziców przy IV LO w Siedlcach

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

94 9194 0007 0000 1528 2000 0010

     Nazwa: Rada Rodziców  przy IV LO im. H. St. Żółkiewskiego

Tytułem: Nazwisko i imię ucznia oraz klasa

Regulamin Przyznawania Stypendium

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie są ubezpieczeni  w InterRisk Vienna Insurance Grop

Dokumenty do pobrania:

Ogólne zasady ubezpieczenia

druk zgłoszenia roszczenia