Rada rodziców

 

Rada Rodziców przy IV LO w Siedlcach

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

94 9194 0007 0000 1528 2000 0010

Studniówka 28.01.2017 r. o godz. 19.00, Sala Balowa Orchidea

Cena (nie obejmuje kamerzysty i fotografa):  440 zł (od pary),

290 zł – (jeśli Maturzysta uczestniczy bez osoby towarzyszącej

lub partner/ka jest z naszej szkoły też z klasy III),

140 zł – (opłata od ucznia, który nie uczestniczy w balu studniówkowym).

Wpłatę prosimy uiścić do 15. 01. 2017 r.  na podane konto:  81 9194 0007 0000 1528 2000 0050

Nazwa: Rada Rodziców  przy IV LO im. H. St. Żółkiewskiego

Tytułem: Nazwisko i imię ucznia oraz klasa

 

Regulamin Przyznawania Stypendium

Ubezpieczenie młodzieży w roku szkolnym 2016/2017