Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc i doskonalenie statutowej działalności szkoły. Odbywa się to poprzez gromadzenie i wydatkowanie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele:

– dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym i regionalnym;

– dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;

– zakup książek i nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów;

– zakup nowości i lektur do biblioteki szkolnej;

– pokrywanie kosztów przejazdu uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe;

– fundowanie stypendiów: naukowego, artystycznego i sportowego dwa razy do roku.

Aby nasze plany mogły być realizowane, musimy posiadać na to odpowiednie środki. Dziękujemy wszystkim rodzicom za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że wracają one do naszych dzieci, uatrakcyjniając i wzbogacając szkolne życie.

Zarząd Rady Rodziców

przy IV LO w Siedlcach

KONTO DO WPŁAT NA STUDNIÓWKĘ:

81 9194 0007 0000 1528 2000 0050

Nazwa: Rada Rodziców przy IV LO im. H. St. Żółkiewskiego

Tytułem: Nazwisko i imię ucznia oraz klasa

UCHWAŁĄ RADY RODZICÓW SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 WYNOSI 150 ZŁ OD UCZNIA

Rada Rodziców przy IV LO w Siedlcach Bank Spółdzielczy w Siedlcach

PL94 9194 0007 0000 1528 2000 0010

Nazwa: Rada Rodziców przy IV LO im. H. St. Żółkiewskiego

Tytułem : Nazwisko i imię ucznia oraz klasa

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie są ubezpieczeni w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

NUMER POLISY  EDU-A/P numer 125865

EDU Ścieżka zgłaszania szkód

HEJT STOP 2023

Oferta Grupowego Ubezpieczenia EDU plus

Ubezpieczenie EDU PLUS