Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie (12000 zł) w ramach programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3”.
Łącznie z wkładem własnym Miasta Siedlce mamy do dyspozycji 15000 złotych na zakup książek do biblioteki. Otrzymane środki posłużą wzbogaceniu oferty lekturowej i nowości wydawniczych wybranych przez społeczność szkolną.