Samorząd

Rok szkolny 2021/22

6 października Aleksandra Markiewicz przejęła oficjalnie swoją nową funkcję Przewodniczącej SU. Stało się to zgodnie ze zwyczajem naszej szkoły – władzę przekazał pan Dyrektor Jacek Jagiełło.

Rok szkolny 2020/21

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 Samorząd Uczniowski działa w następującym składzie:

Przewodniczący – Mateusz Choiński; Zastępca – Oliwia Bareja; Opiekun SU- Jolanta Nowosielska

Główne cele pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.

3. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów.

5. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

6. Propagowanie idei wolontariatu.

7. Czynny udział w Dniach Otwartych online.

8. Aktywność na portalach społecznościowych w celu budowania więzi uczniowskiej ze szkołą w czasie pandemii.

9. Zaangażowanie w promocję szkoły.

6 listopada  2018 r. funkcję Przewodniczącej SU przejęła Anna Miler z klasy II b.

Stało się to zgodnie ze zwyczajem naszej szkoły – władzę przekazał pan Dyrektor Jacek Jagiełło.

Rok szkolny 2017/208

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 została Julia Ługowska

W wyniku przeprowadzonych 31 października 2017 r. wyborów, kandydatka uzyskała 82 procent poparcia. Pan Dyrektor Jacek Jagiełło 9 listopada zwyczajem naszej szkoły dokonał przekazania władzy nowej Przewodniczącej SU.

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017  TWORZYLI:

PRZEWODNICZĄCY: Aleksandra Wyrębiak kl. II  D

WICEPRZEWODNICZĄCA: Katarzyna Słobodzian kl. II D

SKARBNIK: Michał Osiński kl. II B

SEKRETARZ: Aleksandra Pawlik  kl. II D

Członkowie: Anna Księżopolska, Natalia Ścichowska kl. Ia; Dominika Sobiesiak kl. Ib; Klaudia Bazydło, Emilia Bielińska kl Id;Przemysław Soszyński kl. Ic; Piotr Bąbiak, Weronika Głuchowska kl. Ie, Maciej Franczak, Karolina Jastrzębska kl. IIa; Wojciech Jakimiuk kl. IIb; Kacper Fajans IIc; Kaludia Cabaj, Magdalena Zbaracka, Kamila Kowalczyk, Martyna Soczewka kl. IId; Wiktoria Jurzyk, Patrycja Czapska kl IIe.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 TWORZĄ:

PRZEWODNICZĄCY: Daniel Ogrodnik kl. II C

WICEPRZEWODNICZĄCA: Anna Zarankiewicz kl. I B

SKARBNIK: Monika Dadacz kl. II B

SEKRETARZ: Natalia Zacharczuk kl. II C

Członkowie: Mateusz Joński kl. II a, Paulina Gil II a, Karolina Posiadała II a, Kinga Bednarczyk II b, Natalia Pośrednik II b, Marcin Michalak II b, Sylwia Całka II c,  Dominika Kolo II c, Adrian Wyrębek II c, Paulina Rosa II c, Adrian Zaorski II c, Adrian Chodowiec II c, Joanna Mikołajczuk II c, Patrycja Dadacz II d, Ewa Dadacz II d, Edyta Sawicka II e, Weronika Osińska II e.

Opiekun: pani Marta Warecka – Kuzyńska

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TWORZYLI:

PRZEWODNICZĄCY: Szymon Ciok kl. II D

WICEPRZEWODNICZĄCA: Klaudia Chaberska kl. II A

SKARBNIK: Izabela Dołęga kl. IID

CZŁONKOWIE: Wojciech Krzemiński II D, Dominika Roguska II D, Monika Kajda II D, Olga Zdanowska II B, Sylwia Iwaniuk II B, Karolina Filipowicz II B, Artur Wojtaś II B, Karolina Zbieć II A, Natalia Kubiak II A, Adrianna Prochenka II A, Natalia Jagiełło I D, Adrian Wyrębek I C, Daniel Ogrodnik I C, Natalia Pośrednik IB