Samorząd

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017  TWORZĄ:

PRZEWODNICZĄCY: Aleksandra Wyrębiak kl. II  D

WICEPRZEWODNICZĄCA: Katarzyna Słobodzian kl. II D

SKARBNIK: Michał Osiński kl. II B

SEKRETARZ: Aleksandra Pawlik  kl. II D

img_2921

Członkowie: Anna Księżopolska, Natalia Ścichowska kl. Ia; Dominika Sobiesiak kl. Ib; Klaudia Bazydło, Emilia Bielińska kl Id;Przemysław Soszyński kl. Ic; Piotr Bąbiak, Weronika Głuchowska kl. Ie, Maciej Franczak, Karolina Jastrzębska kl. IIa; Wojciech Jakimiuk kl. IIb; Kacper Fajans IIc; Kaludia Cabaj, Magdalena Zbaracka, Kamila Kowalczyk, Martyna Soczewka kl. IId; Wiktoria Jurzyk, Patrycja Czapska kl IIe.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 TWORZĄ:

PRZEWODNICZĄCY: Daniel Ogrodnik kl. II C

WICEPRZEWODNICZĄCA: Anna Zarankiewicz kl. I B

SKARBNIK: Monika Dadacz kl. II B

SEKRETARZ: Natalia Zacharczuk kl. II C

Członkowie: Mateusz Joński kl. II a, Paulina Gil II a, Karolina Posiadała II a, Kinga Bednarczyk II b, Natalia Pośrednik II b, Marcin Michalak II b, Sylwia Całka II c,  Dominika Kolo II c, Adrian Wyrębek II c, Paulina Rosa II c, Adrian Zaorski II c, Adrian Chodowiec II c, Joanna Mikołajczuk II c, Patrycja Dadacz II d, Ewa Dadacz II d, Edyta Sawicka II e, Weronika Osińska II e.

Opiekun: pani Marta Warecka – Kuzyńska

Nowy Samorząd Uczniowski
Nowy Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TWORZYLI:

PRZEWODNICZĄCY: Szymon Ciok kl. II D

WICEPRZEWODNICZĄCA: Klaudia Chaberska kl. II A

SKARBNIK: Izabela Dołęga kl. IID

CZŁONKOWIE: Wojciech Krzemiński II D, Dominika Roguska II D, Monika Kajda II D, Olga Zdanowska II B, Sylwia Iwaniuk II B, Karolina Filipowicz II B, Artur Wojtaś II B, Karolina Zbieć II A, Natalia Kubiak II A, Adrianna Prochenka II A, Natalia Jagiełło I D, Adrian Wyrębek I C, Daniel Ogrodnik I C, Natalia Pośrednik IB

Skład Samorządu Uczniowskiego jest składem otwartym.

Jeśli maszpomysły lub uwagi, chciałbyś/ chciałabyś uczestniczyć w pracach

samorządu ­ zapraszamy : )

samorzad 1415