Dyrekcja

Dyrektor szkoły mgr Jacek Jagiełło

Wicedyrektor szkoły mgr Zygmunt Łaszczyk