Egzaminy poprawkowe

Poprawkowy egzamin maturalny:
– egzamin pisemny – 21.08.2018r. godz. 900 sala 307
Poprawkowe egzaminy w kl. I-II (część pisemna i ustna):
– matematyka, biologia, chemia – 20.08.2017r. godz. 900 sala 200
– język niemiecki, język angielski – 21.08.2017r. godz. 900  sala 200

Świętuj z „Żółkiewskim”

Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach oraz cała społeczność szkoły informuje, że w dniach 14.-17. września 2018 r. odbędą się uroczystości jubileuszowe związane z obchodami 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
Uroczystości objęte są Patronatem Narodowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz Patronatem Honorowym Marszałka Senatu RP, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Energii, Biskupa Siedleckiego i Prezydenta Miasta Siedlce.

Zachęcamy do zapoznania się z programem jubileuszu.

Zapraszamy maturzystów

Dyrekcja IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach zaprasza maturzystów 3 lipca 2018r. w godz. 1000 – 1200 po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego. Wręczenie świadectw będzie miało miejsce w nowym budynku przy ul. Konarskiego 1 (wejście od ul. Asłanowicza).

W późniejszym terminie, 3. 07. 2018r. od godz. 1300 oraz w dniach następnych, świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły – ul. Sokołowska 161 B.

Miasto Siedlce realizuje projekt rewitalizacji budynku IV LO przy ulicy Konarskiego 1

„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach – II etap”, finansowany ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w kwocie 900.000,00 zł w 2018 roku. Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych została przyznana na podstawie zawartej umowy w dniu 04.06.2018 r.