Michał Karaban – uczeń naszej szkoły został nagrodzony stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendia Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2018/2019 zostały wręczone. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 5 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach. Stypendia przyznano 42 uczniom z rejonu siedleckiego.

W gronie tegorocznych stypendystów znalazł się również uczeń klasy III e Michał Karaban.
Nagrody i dyplomy wręczyli Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, prezydent Siedlec – Andrzej Sitnik, kierownik Delegatury w Siedlcach kuratorium mazowieckiego – Adam Skup oraz

ks. dr Paweł Kindracki – wicedyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Siedleckiej.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

Gratulacje !

 

Przekazanie władzy nowemu Przewodniczącemu SU

Ustępujący SU stworzył kreatywny zespół uczniów  z klasy III b. Bardzo sprawnie przeprowadził on wiele akcji takich jak: wyjścia do kina, konkursy z nagrodami czy akcje charytatywne, w których bito kolejne rekordy. Anna Miler zawsze godnie reprezentowała społeczność uczniowską na wielu uroczystościach łącznie z aktem przecinania wstęgi. Przewodnicząca nawiązała kontakty z firmami produkującymi bluzy i koszulki z logo szkoły dla klas młodszych.  Bardzo dobrze przeprowadzone dni otwarte w “Żółkiewskim” wywołały pochwały przychodzących na nie uczniów i ich rodziców. Anna zachęciła dwoje kandydatów, aby zwarli się w szrankach wyborczych, a przeprowadzona debata dała możliwość poznania kandydatów. W wyniku głosowania nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Mateusz Choiński uczeń 1eg, któremu została uroczyście przekazana władza przez pana Dyrektora Jacka Jagiełłę.
Życzymy Mateuszowi  życzymy cudownej przygody z samorządnością, a ja właśnie za to dziękuję

ustępujący opiekun SU Agnieszka Chojecka