Lekcja “Ku przestrodze…”

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z profilaktyką niebezpieczeństw czyhających na młodzież. W związku z tym 13.06.2017 roku odbyło się spotkanie dla uczniów naszej szkoły z zakresu działań profilaktycznych.
Spotkanie składało się z prelekcji ks. Marka Chomiuka nt. sekt oraz wykładu policjanta Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, nt. uzależnień, odpowiedzialności karnej za popełnione czyny oraz agresji wśród nastolatków.
Dzisiejsze spotkanie jest jednym z działań profilaktyczno – wychowawczych organizowanych przez szkołę i realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.

Pedagog szkolny

Wypożycz książki na wakacje!

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do wypożyczeń wakacyjnych!

Zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej czytelnik ma prawo wypożyczyć książki na okres wakacji letnich po uprzednim rozliczeniu się z innych wypożyczeń w danym roku szkolnym. Książki wypożyczone na wakacje winien jest oddać w ciągu 2 pierwszych tygodni września kolejnego roku szkolnego.

WAKACJE – czas, w którym CZYTASZ CO CHCESZ,  nie to co musisz!

Lekcje “Ku przestrodze …”

05. 06. 2017 roku w ramach profilaktyki uzależnień uczniowie klasy II A i II B wzięli udział w zajęciach z terapeutą z Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych “Powrót z U” p. Andrzejem Budreckim. Podczas spotkania uczniowie otrzymali informacje co to jest uzależnienie i jakie niesie za sobą poważne skutki. Lekcje “Ku przestrodze …” będą kontynuowane we wszystkich klasach w nowym roku szkolnym.

Z pozdrowieniami bezpiecznych wakacji :).

Pedagog szkolny

Dorota Grzebisz