Lekcja archiwalna

Archiwum jest skarbnicą dokumentów historycznych i właśnie w celu ich poznania oraz obejrzenia tej wyjątkowej instytucji udała się młodzież z klasy humanistycznej 2bg. Podczas lekcji omawiano zagadnienia dotyczące gromadzenia zasobów oraz analizy źródeł historycznych niezbędnych w pracy historyków i wymaganych na egzaminie maturalnym.

Uczestnicy podczas oprowadzania po archiwum uzyskali wiedzę na temat działaniu wolontariatu w pracy na różnych stanowiskach oraz sposobach ich zdobywania.


nauczyciel historii Agnieszka Chojecka

Sukces naszej uczennicy

Uczniowie klasy IIBG wzięli udział w organizowanym przez MOK Siedlce, SGL „Witraż” Turnieju Jednego Wiersza. Złożyli prace literackie na temat: „poezja małych skwerów…czyli patriotyzm wczoraj i dziś”. Spośród kilkudziesięciu wierszy jury wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych.

I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły: Dominika Kowalczyk z klasy IIBG. Gratulujemy!

Konkurs był zorganizowany dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.Konkurs dedykowany był nie tylko młodzieży, ale i dorosłym mieszkańcom naszego miasta.  


Agnieszka Zdanowska

Konferencja „Skład żywności kluczem do jej jakości”

W dniu 7 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu edukacyjnego Emilii Anny Hulewskiej z klasy I C, która otrzymała stypendium w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021. Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat substancji chemicznych zawartych w żywności oraz ich wpływu na organizm człowieka. Stypendystka krótko zrelacjonowała realizację projektu i wygłosiła prelekcję pod tytułem „Skład żywności kluczem do jej jakości” (tytuł projektu). W spotkaniu wzięły udział zaproszone prelegentki w osobach pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach: pani prof. dr hab. inż. Katarzyna Antosik i pani mgr Katarzyna Kurowska (Instytut Nauk o Zdrowiu), pani dr Lucyna Dołowska–Żabka (Centrum Sportu i Rekreacji).

Tematem dominującym wszystkich wystąpień było zwrócenie uwagi na ścisły związek zdrowego odżywiania z aktywnością fizyczną i uświadomienie młodzieży, jak ważne jest zwracanie uwagi na składniki wchodzące w skład pożywienia. Wskazano również na to aby uważnie czytać i rozumieć informacje zawarte na etykietach kupowanych produktów spożywczych. Poza wysłuchaniem wykładów uczniowie klasy I C mieli dodatkowo możliwość dokonania samodzielnej analizy informacji na etykietach wybranych produktów pod czujnym okiem dietetyka – pani mgr Katarzyny Kurowskiej.

Muzealna lekcja historii

Mecenat Aleksandry Ogińskiej podziwiali uczniowie klasy humanistycznej 2bg podczas wizyty w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Było to również spotkanie ze sztuką malarstwem i architekturą XVIII wieku w naszej małej ojczyźnie przygotowane z dużą wiedzą i wrażliwością przez pracowników Muzeum Regionalnego. Uczestnicy zostali wprowadzeni w arkana pracy muzealnika oraz poinformowani o sposobie zdobywania tego zawodu. 

 Nauczyciel historii Agnieszka Chojecka

Projekt -„Skład żywności kluczem do jej jakości”

7 czerwca 2021 odbędzie się w naszej szkole mini konferencja podsumowująca powyższy projekt.

Program konferencji:
10:00 – Powitanie zaproszonych gości i uczniów
10:10 – Emilia Hulewska (uczennica kl. IC)– „Skład żywności kluczem do jej jakości” – prezentacja; opiekun: dr Jolanta Wnorowska
10:30 – dr Lucyna Dołowska – Żabka, Centrum Sportu i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, „Żywienie i aktywność fizyczna” – wykład
11:00 – prof. dr hab. inż. Katarzyna Antosik, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, „Zdrowa żywność, czyli jaka? Czy czytanie etykiet to dobry sposób na zachowanie zdrowia?” – wykład oraz gra dydaktyczna
12:00 – Podsumowanie konferencji


Sukces uczennic naszego liceum na XXV Festiwalu Twórczości Młodzieżowej

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach po raz kolejny podjął się organizacji Festiwalu Twórczości Młodzieżowej, w którym to młodzi ludzie mogli zaprezentować swój dorobek artystyczny. Prace oceniane były w kategoriach: twórczość literacka, plastyka, piosenka, taniec i teatr. Laureatami konkursu w twórczości literackiej zostały:

I miejsce – Julia Kanicka z klasy IIEg;

II miejsce – Dorota Żądełek z klasy IIEp.

Opiekunem uczennic była Pani Beata Tarkowska. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Poniżej dołączamy zwycięskie prace.

Sukces jednej z uczennic na III Slamie poetyckim

20 maja odbył się III Slam poetycki, w którym to młodzież mogła zaprezentować swoją twórczość poetycką. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować autorski wiersz, a następnie przeczytać go na scenie. Po prezentacji jury wyłonione z widowni oceniało przedstawiony wiersz i recytację za pomocą tabliczek z określoną ilością punktów. III miejsce zajęła Dorota Żądełek z klasy IIEp.

Szkołę reprezentowali także Jakub Todorski i Julia Kanicka pod czujnym okiem Pani Beaty Tarkowskiej.

Wydarzenie jest doskonałym dowodem wrażliwości i oddania sztuce wśród Siedlczan, a szczególnie młodego pokolenia poetów.