Sukces naszych uczennic!

Z radością informujemy, że 16 listopada na III Międzyszkolnym Konkursie ”Mistrz Czytania” organizowanym przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach uczennica z kl.  II b

Dominika Sobiesiak zdobyła II miejsce,

                                              a Julia Kowalczyk kl. III e została wyróżniona.

Erasmus+ na Malcie

Na przełomie czerwca i lipca tego roku 2-osobowa grupa nauczycieli naszej szkoły Zygmunt Łaszczyk i Wiesław Żukowski uczestniczyła na Malcie w szkoleniach metodycznych i językowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dokształcanie odbywało się w ramach projektu Erasmus+.
Podczas wyjazdu na Maltę odbyły się następujące typy szkoleń:

1. Szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych dla nauczycieli mających
kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
2. Szkolenia językowe z elementami ICT: gromadzeniem, przetwarzaniem, udostępnianiem
informacji w formie elektronicznej.

Udział w tym niecodziennym rodzaju doskonalenia zawodowego przyniósł wiele korzyści naszym pedagogom i z pewnością zaprocentuje ciekawszymi lekcjami, efektywniejszą i bardziej nowoczesną pracą, wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania oraz szeregiem innych korzyści dla uczniów, szkoły oraz środowiska lokalnego. Szkolenia umożliwiły zdobycie nowych umiejętności, a także poznanie innych metod i sposobów pracy. Stworzyły też odpowiednie warunki do nawiązania kontaktów z nauczycielami z całej Europy oraz doskonalenia umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Nie bez znaczenia jest fakt, iż była to również wyjątkowa możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc i kultury kraju, do którego wyjechali nasi nauczyciele.

Laureaci “Zaduszek poetyckich”

Z przyjemnością informujemy, że werdyktem Komisji Artystycznej XXVII Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję ZADUSZKI nasza uczennica Izabela Karbowiak z klasy I a w kategorii poezji śpiewanej zajęła III miejsce oraz w kategorii recytatorskiej II miejsce. Komisja wyróżniła także recytację Mikołaja Sobieszczańskiego – ucznia klasy IIb.

                                                Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyniki finału szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

13 listopada odbył się szkolny finał Konkursu Pięknego Czytania. Wśród sześciu finalistów najlepsze okazały się:

Julia Kowalczyk z klasy III e oraz Dominika Sobiesiak z klasy II b.

Konkurs odbył się w czytelni szkolnej, a publiczność stanowiła klasa I b. Laureatki szkolnego etapu będą reprezentowały szkołę 16 listopada na III Międzyszkolnym Konkursie ”Mistrz Czytania” organizowanym przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w kolejnym etapie!