Ślubowanie klas I

Relacja fotograficzna i filmowa w “Tygodniku Siedleckim”

18 września 2020 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Pomimo zapowiedzi pogoda nam sprzyjała. Ten ważny dla Nich dzień uświetniło przybycie znamienitych Gości : Prezydenta Miasta Siedlce pana Andrzeja Sitnika, Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie pana Adama Skupa, właścicielki firmy Witex pani Ewy Czarnockiej oraz przedstawicieli emerytowanych nauczycieli pani Stanisławy Hardejewicz i pana Ryszarda Kubiszyna, który w latach 1995-2010 pełnił funkcję dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, zapalono również znicz pod tablicą upamiętniającą poległych w walce o wolność Żółkiewszczaków, a następnie uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły “(…) strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej szczytnych tradycji (…)” . Pan Dyrektor Jacek Jagiełło, podkreślił, że rozpoczęli swą naukę w ważnym dla społeczności szkolnej roku, ponieważ rok 2020 został przez Sejm Rzeczpospolitej ustanowiony rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Przybyli goście w swoich przemówieniach życzyli młodzieży wielu sukcesów i podkreślali, że systematyczność przynosi efekty, a przede wszystkim wyrazili nadzieję spokojnej nauki w jakże nieprzewidywalnym obecnie czasie. Na potwierdzenie tych słów Pan Prezydent Miasta wręczył trzem uczennicom stypendia naukowe, są to: Zofia Drajkarz (kl.2ep), Aleksandra Sokołowska (kl.2cg), Monika Krusińska (kl.2dg).

Czytaj więcej

Podsumowanie zbiórki dla chorej Antosi

Również i tym razem uczniowie naszej szkoły okazali swoją serdeczność oraz osobiste zaangażowanie w akcję na rzecz chorej Antosi. W dniach 16-17.09.2020r. Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz ciast i tostów z pysznościami przygotowanymi przez uczniów. Wspólnym wysiłkiem udało nam się już zebrać sumę 4396 zł, która w całości zostanie przekazana na leczenie dziewczynki. Za okazane serce i pomoc jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim Żółkiewszczakom.

Na zdjęciu: Jolanta Nowosielska – opiekun SU, Aleksandra Kosyl, Iga Barszczak, Maja Gochnio, Alicja Żurawska, Mateusz Choiński –  przewodniczący SU.

Akcja charytatywna SU

Po raz kolejny Żółkiewszczacy włączają się w akcję pomocy dla chorej Antosi. 16 września 2020 organizujemy w naszej szkole kiermasz ciast i tostów. Pieniądze przeznaczymy na leczenie dziewczynki.
Prosimy uczniów o ponowne wsparcie naszej akcji.