Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

1A g   Sylwia Potapczuk

1A p   Beata Prokurat

1B g   Elżbieta Sargowicka

1B p  Beata Tarkowska

1C g  Renata Zacharczuk

1C p  Marzena Wysocka

1D g Dorota Kostecka-Gnyp

1D p Małgorzata Niedzielak-Kwiatkowska

1E g Wanda Choromańska-Szarko

1E p Julita Byczyńska-Kozioł

 

2A    Renata Rytel

2B    Marta Warecka-Kuzyńska

2C    Ewa Jagiełło

2D    Katarzyna Herba

2E    Małgorzata Niewiadomska

 

3A    Małgorzata Michalak

3B    Marta Kubiszyn

3C   Agnieszka Chojecka

3D   Janina Lipińska

3E    Mariola Duk