Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2015/2016

1 a   p. Beata Prokurat

1 b   p. M. Niedzielak-Kwiatkowska

1 c   p. M. Kowalik

1 d   p. Dorota Kostecka

1 e   p. W. Choromańska

 

2 a    p. Renata Rytel

2 b   p. Marta Kubiszyn

2 c   p. Elżbieta Sargowicka

2 d   p. Anna Korniluk

2 e   p. Katarzyna Herba

 

3 a   p. Małgorzata Niewiadomska

3 b   p. Agnieszka Chojecka

3 c   p. Małgorzata Michalak

3 d   p. Ewa Jagiełło

3 e   p. Mariola Duk