Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019

1 a   p. Renata Rytel

1 b  p. Marta Warecka-Kuzyńska

1 c  p. Ewa Jagiełło

1 d  p. Katarzyna Herba

1 e  p. Małgorzata Niewiadomska

 

2 a   p. Małgorzata Michalak

2 b   p. Marta Kubiszyn

2 c   p. Agnieszka Chojecka

2 d   p. Janina Lipińska

2 e   p. Mariola Duk

 

3 a    p. Beata Prokurat

3 b   p. Małgorzata Niedzielak-Kwiatkowska

3 c   p. Marta Kowalik

3 d   p. Dorota Kostecka

3 e   p. Wanda Choromańska-Szarko