Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie dotyczącej rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami:

Ogólne zasady dotyczące rekrutacji oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 można znaleźć w informacjach Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które dostępne są  TUTAJ

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w 2023r. TUTAJ

Logowanie do systemu rekrutacji na stronie

www.siedlce.edu.com.pl  (strona aktywna od 16 maja 2023r.)

Przed złożeniem kopii dokumentów proszę sprawdzić czy zostały w systemie rekrutacji wprowadzone wyniki osiągnięć (oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty).

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w IV LO potwierdzają wolę nauki w szkole dostarczając:

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3. dwa podpisane na odwrocie zdjęcia oraz zdjęcie w postaci elektronicznej pobrane od fotografa w formacie jpg. na płycie DVD i przesłane na adres mailowy szkoły, przed wysłaniem proszę przeczytać:

Kwestionariusz Osobowy Ucznia

Wymagania dotyczące zdjęć

Oświadczenie Religia/Etyka

Wniosek o legitymację

Oryginały dokumentów należy dostarczyć zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Niedostarczenie oryginałów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.