Pedagog

 •  

  Godziny pracy pedagoga

  pani Lidia Kadej

  PONIEDZIAŁEK 1000  –   1400
  WTOREK 800    –  1300
  ŚRODA 1000  –  1400
  CZWARTEK 800   –   1300
  PIĄTEK 800    –   1200

   

  1. Czujesz,że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  5. Chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością.
  6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  8. Masz ciekawe pomysły, z którymi chcesz się podzielić.

  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!!!

 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO:

   

  W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ:

  1. Pomoc wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
  3. Nadzór nad realizacją w pracy wychowawczej szkoły Konwencji Praw Dziecka.
  4. Zapewnienie w rozkładzie zajęć czasu na kontakty indywidualne z uczniami i rodzicami.

  W ZAKRESIE INDYWIDUALNEJ OPIEKI PEDAGOGICZNEJ .

  1. Rozpoznawanie warunków życia rodzinnego i nauki uczniów.
  2. Rozpoznawanie problemów uczniów, ich postaw i trudności.
  3. Kierowanie uczniów na dodatkowe badania specjalistyczne.
  4. Określanie form i sposobów udzielania pomocy pedagogicznej uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

  W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA OPIEKI DLA UCZNIÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TROSKI WYCHOWAWCZEJ:

  1. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny tok nauki.
  2. Bezpośrednia opieka nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w szkole masowej.

  KOORDYNOWANIE PRAC SZKOŁY W ZAKRESIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ:

  1. Współpraca z wychowawcami i uczniami dotycząca dalszego kształcenia.
  2. Współpraca z psychologiem w zakresie badań specjalistycznych wybranych uczniów i pedagogizacji rodziców.

  REALIZUJĄC w/w ZADANIA PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z :

  1. Wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych poszczególnych uczniów.
  2. Dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych i lokalnego środowiska.
  3. Sądami rodzinnymi, służbą zdrowia, Komendą Policji, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania w szkole.

 • tel_zauf_1 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
  Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.
  Pomoc dla dzieci i młodzieży.
   tel_zauf_2  800 100 100 – helpline.org.pl
  Zadzwoń lub napisz do Zespołu helpline.org.pl jeśli korzystasz z Internetu i telefonu komórkowego i dzieje się coś co Cię niepokoi, np. ktoś bez Twojej zgody rozsyła Twoje zdjęcia, czy ktoś obraża Cię w Internecie. Możesz tam zadzwonić również wtedy, gdy masz obawy, że zbyt często korzystasz z telefonu lub internetu. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 (połączenie bezpłatne). W tych samych godzinach działa chat na stronie www.helpline.org.pl
  Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
   indeks  800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.
  Pomoc dla dzieci i dorosłych.
   indeks1  116 000 – Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka
  Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne). www.zaginieni.pl
  Pomoc dla dzieci i dorosłych.
   indeks2 801 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  Zadzwoń, jesli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzowniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. http://www.niebieskalinia.org/
  Pomoc dla dzieci i dorosłych.
   indeks3  800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
  Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).
  Pomoc dla dorosłych.
   indeks4 16 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
  Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne). 116123.edu.pl
  Pomoc dla dorosłych.
   indeks5 00 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury “Niebieskiej Karty”, np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne).
  Pomoc dla dzieci i dorosłych.
  indeks6 801 190 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
  Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzowniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.
  Pomoc dla dzieci i dorosłych.
   indeks7 801 889 880 – Telefon Zaufania “Uzależnienia behawioralne”
  Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia  jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwowniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.
  www.uzaleznieniabehawioralne.pl
   indeks9 22 635 93 92 – Telefon grupy edukatorów seksualnych “PONTON”
  Raz w tygodniu, w piątek pod tym numerem w godzinach 16:00-20:00 wolontariusze – edukatorzy seksualni Grupy “Ponton” odpowiadają na wasze pytania związane z seksualnością, dojrzewaniem, antykoncepcją itp. Opłata za połączenie z numerem zgodnie z cennikiem operatora.
  www.ponton.org.pl
  Pomoc dla młodzieży.
  indeks8 2 828 11 12 – Telefonie Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej
  Telefon zaufania stanowi uzupełnienie działania poradni Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, oferując pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz służąc radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora www.funpzs.org.pl
  Pomoc dla dorosłych.