Relacja z uroczystości

Zapraszamy do zapoznania się się z relacją fotograficzną z uroczystości odsłonięcia popiersia Patrona, wręczenia Nagrody imienia Elżbiety Sargowickiej – zmarłej niedawno wieloletniej polonistki liceum, zaangażowanej w popularyzację polskiej historii i kultury oraz ślubowania klas pierwszych.

Z okazji tej uroczystości szkoła dostała List Ministra Edukacji i Nauki i List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Relacja na Regionalnym Portalu Informacyjnym Podlasie24

Wycieczka II A do Serpelic

W dniach 13-15 IX 2021 r. uczniowie klasy II A uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Serpelic. Korzystając z uroków piękna nadbużańskiej natury i ostatnich słonecznych, ciepłych dni, młodzież mile spędzała czas razem. Podczas tego pobytu odbyły się pierwsze zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej autorstwa pani Marzeny Czyżo pt. „Nie jestem sam, z klasą radę dam”. Jej celem było rozwijanie postaw społecznych i komunikacyjnych uczniów, poprawa dotychczasowych relacji, pomoc osobom nieśmiałym i wycofanym.

Uczniowie mieli okazję wspólnie spędzać czas podczas gier zespołowych i towarzyskich, spacerów, ognisk, czy rejsu po Bugu. Ta forma współpracy klasowej, w innej niż szkolna rzeczywistości, wpłynęła na lepsze poznanie się młodzieży, nawiązanie większych relacji koleżeńskich, a być może prawdziwych przyjaźni.

Opiekunami wycieczki były wychowawca klasy Małgorzata Michalak i Marzena Czyżo.

Pamiętamy o tych co odeszli…

10.09.2021 roku grupa uczniów klasy 1C z wychowawczynią panią Ewą Jagiełło porządkowała groby Żółkiewszczaków po wakacjach. Szczególnie dużo pracy było przy grobach ziemnych. Przed przystąpieniem do porządkowania uczniowie zapoznali się z krótką historią dotyczącą spoczywających osób przekazaną przez pana Wiesława Żukowskiego .

Dziękujemy zaangażowanym w te prace uczniom.

Promocja IV LO w czasie XXVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach

11 września zespół promujący IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego wsparty przez samorząd uczniowski zaprezentował mieszkańcom Siedlec i powiatu swoją ofertę edukacyjną.

Stoisko naszej szkoły cieszyło się ogromną popularnością. Zaglądali do nas przyszli kandydaci, ich rodzice a także absolwenci. Dziękujemy wszystkim zaangażowany w przedsięwzięcie za poświęcony czas oraz energię.

Europejski Dzień Języków

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To doskonała okazja, aby podkreślić jak wielkie znaczenie ma znajomość innych języków we współczesnym świecie oraz jakie możliwości przed nami otwiera. Święto to ma również na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową Europy.

Aby włączyć się w obchody EDJO zachęcamy do wykonania pracy plastycznej. Należy wybrać przysłowie, wyrażenie idiomatyczne lub ulubiony cytat w jednym z nauczanych w naszej szkole języków (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski lub j.hiszpański), a następnie wykonać pracę ilustrującą wybrany przez nas aspekt językowy.

Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w formacie minimum A3 dowolną techniką oraz dostarczone do dnia 23 września 2021 r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języków obcych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z języka obcego i znajdą się na wystawie szkolnej. Oceniana będzie poprawność językowa, estetyka pracy oraz twórcze podejście do tematu.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody EDJO!

Spotkania z rodzicami

09.09.2021r. – spotkanie dyrekcji i nauczycieli z Rodzicami

godz. 1630 – klasy I  – zebranie ogólne na korytarzu z dyrekcją szkoły, I piętro
godz.1700 klasy II  – w klasach z wychowawcami

10.09.2021r. godz. 1700 kl. III „g” – zebranie ogólne na korytarzu z dyrekcją szkoły, III”p” –  w klasach z wychowawcami

14.09.2021r. zebranie Rady Rodziców, godz. 1630