Podróż tropem Adama Mickiewicza podczas niecodziennej lekcji polskiego

16 lutego klasa 2dg uczestniczyła w zdalnej lekcji z panią Agnieszką Zielińską – polonistką z Płocka, podróżniczką i autorką serii książek “Podróże literackie. Śladami twórców i bohaterów lektur szkolnych”.Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Zaproś mnie na swoją lekcję”. Wirtualnie odwiedziliśmy większość miejsc związanych z życiem i twórczością naszego wieszcza. Tym, którzy nie byli na lekcji, polecamy książki z serii “Podróże literackie” lub blog p. Agnieszki Zielińskiej

Rocznica wyzwolenia Auschwitz

W tym roku mija 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz, zwanego fabryką śmierci. Życie straciło w niej ponad 1,1 miliona ludzi. Większość więźniów Niemcy zdążyli ewakuować przed wkroczeniem 27 stycznia 1945 r. Armii Czerwonej do Oświęcimia. Wielu z nich zginęło podczas marszów śmierci.

Wśród więźniów KL Auschwitz-Birkenau byli również uczniowie Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Jedną z ofiar niemieckiego programu „Zagłada przez pracę” (Vernichtung durch Arbeit) był Bogdan Lodwich, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, którego symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu centralnym przy ul. Cmentarnej w Siedlcach (kwatera 5/2/5). W Auschwitz początkowo osadzono również Wojciecha Kalińskiego, żołnierza Armii Krajowej, który zmarł z wycieńczenia wkrótce po wyzwoleniu obozu Bergen-Belsen przez wojska brytyjskie. Jego doczesne szczątki spoczęły na obozowym cmentarzu.

Zwracamy się do wszystkich o pomoc w ustaleniu danych pozostałych uczniów oraz absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, którzy byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Wspólnie zadbajmy o zachowanie pamięci, ponieważ nie jest ona dana raz na zawsze.

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W styczniu tego roku mija już 158. rocznica wybuchy powstania styczniowego, ważnego wydarzenia w historii Polski, Białorusi i Litwy. Udział w nim wzięli również uczniowie gimnazjum rządowego w Siedlcach, którego tradycje kontynuuje nasze Liceum. Wielu z nich nie było już dane wrócić do szkolnych ław.

Po latach tak tamte wydarzenia wspominał Tymoteusz Łuniewski. „W czasie lata 1863 r. gimnazjum siedleckie opuściło bardzo wielu uczniów – wyższe klasy były prawie puste”. Jedni wzięli czynny udział w walkach, inni znowu siedzieli w domu, ponieważ nie wypadało wracać. Autor, wówczas piątoklasista, poszedł do powstania, chociaż wcześniej był świadkiem egzekucji powstańców. „Zastanawiając się obecnie – pisał po latach – nad uczuciem, w jakie mnie widok tych zabitych, rannych – egzekucji wprawiał, orzec mogę, że młodzieniec wobec takich faktów okropnych przyśpieszenie dojrzewa, mężnieje, młody umysł nie przeraża się, lecz nabiera hartu, heroizmu i pragnie rzucić się w wir wypadków, aby zostać bohaterem… lecz dusza dziecka przestaje być duszą dziecka, dojrzewa za wcześnie”.

Czytaj więcej

W rodzinnym kręgu

W najnowszym numerze „Prac Archiwalno-Konserwatorskich”, wydawanych przez Archiwum Państwowe w Siedlcach, ukazał się artykuł Witolda Bobryka, nauczyciela historii w naszym Liceum, poświęcony Feliksowi Kalińskiemu (1892-1959), kawalerowi Krzyża Srebrnego Orderu „Virtuti Militari” oraz Krzyża Niepodległości z Mieczami, żołnierzowi oddziału detaszowanego Legionów Polskich i katorżnikowi. Jego czterech synów uczęszczało do Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Feliks Kaliński, syn powstańca styczniowego, pochodził z Łukowa, gdzie ukończył progimnazjum. Na jesieni 1905 r., jako dwunastoletni uczeń, wziął udział w strajku. Później współorganizował skauting łukowski. Po wybuch I wojny światowej kilkakrotnie podejmował próby przekroczenia frontu w celu przedostania się do Legionów Polskich. Dwukrotnie został aresztowany, ale za każdym razem udawało mu się zbiec. Ostatecznie został przyjęty do oddziału detaszowanego (wydzielonego) Legionów Polskich, działającego na tyłach wojsk rosyjskich. W czerwcu 1915 r. podczas próby zatrzymania we wsi Przygody koło Suchożebr został ciężko ranny. Kilka miesięcy później został skazany na karę śmierci, którą w akcie łaski zamieniono na dwadzieścia lat katorgi. Karę odbywał w więzieniu smoleńskim, z którego został zwolniony po rewolucji lutowej. W 1920 r. walczył w szeregach 45 Pułku Piechoty. W okresie międzywojennym był nauczycielem w Szkole Powszechnej w Trzebieszowie (pow. łukowski). Po wojnie uczył matematyki w Szkole Podstawowej nr 6 w Siedlcach.

Czytaj więcej

Kolejne sukcesy Zofii Drajkarz

Pomimo wprowadzania kolejnych obostrzeń sanitarnych nie zaprzestano organizowania konkursów dla młodzieży szkolnej. Różnica polega tylko na tym, że ogłaszanie wyników odbywa się teraz drogą online, a nagrody doręcza się za pośrednictwem poczty.

W trakcie obecnego semestru Zofia Drajkarz z klasy II Ep (językowej), stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce, zajęła II miejsce w konkursie „Bitwa warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków” oraz otrzymała wyróżnienie w konkursie „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Pierwszy konkurs został zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Nasza uczennica zgłosiła pracę w kategorii „Gazetka”. Była jedyną finalistką spoza grona uczniów krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, którzy w tej kategorii zajęli I i III miejsce oraz otrzymali wyróżnienie. Drugi konkurs, który w tym roku otrzymał status ogólnopolskiego, realizowało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, funkcjonujące w ramach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zofii Drajkarz, jako jednej z pięciu uczestniczek, przyznano wyróżnienie w kategorii „Praca literacka”. W tej kategorii odnotowano najwięcej zgłoszonych prac konkursowych, a liczba wyróżnień świadczy o ich wysokim poziomie. Wśród laureatów najliczniej reprezentowane były uczennice Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które otrzymały trzy pierwsze nagrody. Opiekunem naszej finalistki w obu konkursach był Witold Bobryk, nauczyciel historii.

Zofii Drajkarz życzymy dalszych sukcesów.

Objazd mickiewiczowski w sieci”, czyli o projekcie Teatru Wierszalin z Supraśla

Objazd mickiewiczowski w sieci”, czyli o projekcie Teatru Wierszalin z Supraśla

Przeczytać Mickiewicza – to jedno.

Zrozumieć Mickiewicza – to drugie.

Ale usłyszeć Mickiewicza, to coś jeszcze zupełnie innego.

Osobiście, po dwóch latach spędzonych na pracy nad „Dziadami”, mam wrażenie, że są one wielką partyturą. Ta muzyka ukryta jest w słowach, to requieum dedykowane męczennikom „narodowej sprawy” – tak ocenił spektakl „Dziady. Noc Druga” pan Piotr Tomaszuk, inscenizator i reżyser, odtwórca roli Guślarza.

8 grudnia klasy 2bg i 2dg wraz z nauczycielkami języka polskiego p. Agnieszką Zdanowską i p. Martą Warecką-Kuzyńską miały rzadką okazję spotkać się on line z reżyserem, scenografem i aktorami grającymi w spektaklu „Dziady. Noc druga”. Jest to produkcja Teatru Wierszalin z Supraśla.

Wrażenia niezapomniane, ciekawa inicjatywa, rzadkie doświadczenie – obejrzeć sztukę, a później móc ją „przegadać” z twórcami… wspomnienia pozostaną z nami na długo.

Współpracę z Teatrem Wierszalin nawiązała p. Marta Warecka-Kuzyńska

Projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję”

8 grudnia klasa 3b wraz z nauczycielem języka polskiego p. Martą Warecką-Kuzyńska miała okazję przenieść się mentalnie na Śląsk, by online doświadczyć lekcji prowadzonej przez nauczyciela z tego regionu Polski. Pani Joanna Waszkowska przybliżyła uczniom historię Śląska z perspektywy gospodarczej, kulturowej i socjologicznej. Rechtorka (po śląsku nauczycielka) dzieliła się swoimi refleksjami na temat przyczyn konfliktów pomiędzy mieszkańcami Śląska i Zagłębia. Przesłała naszym uczniom ciekawe materiały i zadeklarowała chęć dalszej współpracy, by spróbować mimo wszystko obalić stereotyp Ślązaka. Spotkanie było możliwe dzięki projektowi „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne od 1974 r. Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a także Instytutu Pamięci Narodowej.

W środę odbyły się eliminacje szkolne. Polegały na stworzeniu pracy pisemnej na jeden z podanych tematów oraz odpowiedzi na pytania z historii na poziomie rozszerzonym oraz odpowiedzi ustnej na pytania dotyczące wybranego okresu historycznego, historii parlamentaryzmu czy regionalnej.

W eliminacjach brała udział Zuzanna Wesołowska z kl. 3B. Uczennica przygotowała pracę z zakresu historii regionu. W trakcie eliminacji uzyskała ilość punktów uprawniająca do uczestnictwa w etapie okręgowym.

45 Olimpiada Języka Angielskiego

20 listopada 2020 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny 45 Olimpiady Języka Angielskiego. W konkursie wzięło udział 8 uczniów.

Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Nachster z klasy IIIe, która uzyskując 28 punktów, była bardzo blisko zakwalifikowania się do kolejnego etapu zawodów. Miejsce drugie zajęły ex aequo – Kornelia Dmowska z klasy IICg oraz Dominika Kowalczyk z klasy IIBg. Trzeci był Krzysztof Księżopolski.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przystąpili do napisania olimpiady.

Nauczyciele angliści