Dobry Temat – program profilaktyki

Dbałość o zdrowie psychiczne naszych uczniów i rozwijanie ich kompetencji emocjonalno-społecznych jest dla szkoły bardzo istotne, dlatego w ubiegłym roku szkolnym uczniowie, nauczyciele IV LO (6 wybranych klas) przystąpili do realizacji programu Dobry Temat.

Doby Temat to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (14-19 lat). Był on realizowany przez wychowawców, na lekcjach wychowawczych, w formie filmów i specjalnie opracowanego przez profilaktyków scenariusza. Rodzicom również zostały przybliżone treści programu w specjalnie przygotowanym dla nich filmie.

Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami, minimalizowania czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwiają niwelowanie negatywnych skutków, jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. Dobry Temat pomaga wzmacniać poczucie własnej wartości oraz uczy: zarządzania emocjami, radzenia sobie z przemocą, rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji,wyznaczania celów, stawiania czoła wyzwaniom.

Nauczyciele odbyli szkolenia przygotowującego do przeprowadzenia Programu i uzyskali certyfikat. Gościliśmy również w szkole Pana Piotra Szwędrowskiego – pomysłodawcę i menadżera programu Dobry Temat, który zapoznał uczniów z założeniami i motywował korzystania z jego treści. W ciągu roku szkolnego, dzięki zaangażowaniu wychowawców, program został zrealizowany, a na początku bieżącego roku szkolnego dokonaliśmy jego ewaluacji.

Małgorzata Szymańska-Gorzała- Koordynator Programu

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

12 września liczna reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”. W tym roku razem z Siedlecką Grupą Literacką Witraż „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej przeczytała aktorka Olga Bończyk oraz zaproszeni goście – m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Robert Szczepanik i Naczelnik Gabinetu Prezydenta Aneta Krajewska.

Grającym role postaci „Nad Niemnem” należą się wyrazy uznania i podziękowania za duże zaangażowanie i chęć jak najwierniejszego odwzorowania bohaterów literackich. Występ naszych uczniów i stroje z epoki wzbudziły zainteresowanie zgromadzonej publiczności.

Fotorelacja Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Spotkanie ze Steffenen Möllerem

13.09.2023 r. odwiedził naszą szkołę na zaproszenie P. Ewy Jagiełło, Pan Steffen Möller – pisarz, kabareciarz, osobowość telewizyjna, a nam najbardziej znany jako Stefan z serialu „M jak Miłość „. Pan Steffen zwiedził naszą  szkołę oraz spotkał się z pracownikami szkoły i uczniami. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem jego poczucia humoru, ciepła, optymistycznego spojrzenia na świat i dystansu do siebie.

Panie Steffenie, dziękujemy za odwiedzenie nas, co było miłym przerywnikiem w naszej szkolnej pracy i zapraszamy do nas w przyszłości!

Ewa Jagiełło 

Znajomość listami pisana

Uczniowie klasy I A uczestniczący w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) wezmą udział w międzyszkolnej korespondencji z uczniami I klasy Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z oddziałami integracyjnymi nr 4 w Zamościu. Podczas tych zajęć uczniowie zajmą się pisaniem do siebie listów, pocztówek Wymiana listowa odbywać się będzie pomiędzy dwiema miejscowościami: Siedlcami i Zamościem. Niniejsza wymiana korespondencyjna ma na celu szerzenie idei integracji rówieśniczej oraz propagowanie tradycyjnych metod komunikowania się. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nawiązywania wzajemnych pozytywnych relacji rówieśniczych, poznania siebie i miejscowości w których się uczą z wykorzystaniem tradycyjnej metody wymiany informacji.

Sylwester Mosiej

26 września – Europejski Dzień Języków Obcych

Drodzy Uczniowie!

Jak co roku wraz z milionami Europejczyków obchodzimy Europejski Dzień Języków. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową Europy. Z tej okazji ogłaszamy KONKURS dla klas 1 – 3. Głównym celem konkursu jest wykonanie PLAKATU promującego uczenie się języków obcych nauczanych w naszej szkole (j.angielski, j. niemiecki, j. rosyjski lub j. hiszpański).

Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w formacie minimum A3 dowolną techniką oraz dostarczone do dnia 22 września 2023 r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języków obcych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z języka obcego i znajdą się na wystawie szkolnej. Oceniana będzie poprawność językowa, estetyka pracy oraz twórcze podejście do tematu. 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

                                            

Sztuka Emocji -Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Nasza placówka wie jak ważne są emocje!

Po raz drugi bierzemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

Sztuka Emocji

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”, ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz młodzieży w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami

Autorka projektu – Natalia Pawlik – Kopica

Nauczyciel w tym projekcie staje się przewodnikiem uczniów po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.).

Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii i mindfulness – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy powinni czerpać pełnymi garściami.

Czytaj więcej