26 września – Europejski Dzień Języków Obcych

Drodzy Uczniowie!

Jak co roku wraz z milionami Europejczyków obchodzimy Europejski Dzień Języków. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową Europy. Z tej okazji ogłaszamy KONKURS dla klas 1 – 3. Głównym celem konkursu jest wykonanie PLAKATU promującego uczenie się języków obcych nauczanych w naszej szkole (j.angielski, j. niemiecki, j. rosyjski lub j. hiszpański).

Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w formacie minimum A3 dowolną techniką oraz dostarczone do dnia 22 września 2023 r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języków obcych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z języka obcego i znajdą się na wystawie szkolnej. Oceniana będzie poprawność językowa, estetyka pracy oraz twórcze podejście do tematu. 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!