XVI Regionalny Konkurs Recytacji Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej “Loreley”

Dnia 24 marca 2018r. odbył się XVI Regionalny Konkurs Recytacji Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej “Loreley”, do którego przystąpiło łącznie 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i gimnazjów z Siedlec i okolic. Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Siedlce oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał „ Kindheit” „ Dzieciństwo”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały p. Mariola Duk, p. Małgorzata Niedzielak-Kwiatkowska i p. Ewa Jagiełło. W składzie jury konkursu znajdowały się następujące osoby: szkoły ponadgimnazjalne: p. Ewa Kloge i p. Agnieszka Matłacz, a szkoły podstawowe i gimnazja: p. Małgorzata Batowska i p. Marta Sawczuk. Zobacz galerie zdjęć
Komisja wyłoniła następujących laureatów:


Kategoria – szkoły podstawowe i gimnazja:
I miejsce – Patrycja Sandurska (Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach)
II miejsce – Antonina Pietrzak (Społeczna Szkoła Podstawowa STO w
SIedlcach)
III miejsce – Maria Tchórzewska (Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach)
Komisja przyznała również:
I wyróżnienie – Zuzanna Baczewska ( Zespół Szkół Salezjańskich„Lux
Sapientiae“ w Sokołowie Podlaskim)
II wyróżnienie – Aleksandra Mirońska (Szkoła Podstawowa nr 9 w
Siedlcach)
Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Katarzyna Nowak ( Zespół Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae“
w Sokołowie Podlaskim)
II miejsce – Igor Sadokierski (IV LO im. Ht. St. Żółkiewskiego w Siedlcach)
III miejsce – Aleksandra Sobiczewska (IV LO im. Ht. St. Żółkiewskiego w
Siedlcach)
Komisja przyznała również:
I wyróżnienie – Julia Gajek (I LO im. B. Prusa w Siedlcach)
II wyróżnienie – Karolina Karcz (I LO im. B. Prusa w Siedlcach)
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.