Podsumowanie pierwszego etapu konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły

W roku szkolnym szkolnym 2017/2018 o tytuł najlepszej klasy w konkursie o Puchar Dyrektora Szkoły ubiegają się wszystkie klasy z wyłączeniem klas maturalnych.

W pierwszym etapie brane były pod uwagę: wyniki w nauce (m.in. średnia klasy, uczniowie ze średnią powyżej 4,0) , frekwencja (całej klasy, uczniowie z frekwencja powyżej 93%) oraz oceny z zachowania.

W pierwszym semestrze najwięcej punktów uzyskała klasa IIA. Klasyfikacja po pierwszym etapie jest następująca: I A (44p.); IB ( 41p.);  IC (34p.); ID (31p.);  IE (22p.) Klasy z najwyższą średnią ocen: IIA, ID, IB. Klasy z najlepszą frekwencją: IC, IB, IIA

W drugim etapie zostaną uwzględnione także:  zaangażowanie w prace  Samorządu Uczniowskiego, udział klas w akcjach charytatywnych, akademiach i apelach oraz w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.