Wyniki III Siedleckiego Testu Historycznego

12 listopada  odbył III Siedlecki Test Historyczny zorganizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące i Stowarzyszenie “Żółkiewszczacy”. Uroczystość, prowadzona przez pana Macieja Czapskiego, miała miejsce w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. W zmaganiach finałowych współzawodniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii otwartej wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta. Uświetnieniem Testu był wykład  pt.“100 zdjęć o Siedlcach” wygłoszony przez pana Sławomira Kordaczuka zastępcę dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Szkoły ponadgimnazjalne – kategoria indywidualna:
1. Barbara Bukatczuk II LO w Siedlcach;     2. Przemysław Bugaj IV LO w Siedlcach;      3. Arkadiusz Wąsowski ZSP nr 4 w Siedlcach

Szkoły ponadgimnazjalne – kategoria drużynowa:
1. IV LO  w Siedlcach;    2. II LO w Siedlcach;       3. I KLO w Siedlcach

Kategoria otwarta:
1. Hanna Gadomska;       2. Adrian Olizaruk uczeń II LO;       3. Jarosław Kamiński uczeń IV LO

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w naszej uroczystości. Bardzo dziękujemy  sponsorom i darczyńcom za wsparcie finansowe i rzeczowe. Dzięki nim Test ma tak bogatą oprawę, a zwycięzcy mogą się cieszyć wspaniałym nagrodami.

 

TEST- pytania i odpowiedzi

Relacja fotograficzna na blogu pana Janusza Wilczyńskiego

Relacja z Testu na portalu SPIN

Relacja z Testu na portalu PODLASIE24

Relacja z Testu w TV Wschód