Wizyta Ekscelencji księdza Biskupa Kazimierza Gurdy

10 kwietnia w naszej szkole gościliśmy Ekscelencję księdza Biskupa Kazimierza Gurdę. Ksiądz Biskup odwiedził nas w ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. Świętego Józefa w Siedlcach. Pan Dyrektor oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Ługowska serdecznie przywitali duszpasterza diecezji w murach szkoły. Uczniowie przygotowali również krótkie przedstawienie, nawiązujące do obecnego czasu liturgicznego pt. „Wielkanoc u Borynów”, autorem oryginalnego scenariusza jest Władysław Stanisław Reymont, w rolę Hanki Borynowej wcieliła się Weronika Aftyka (1b), Józkę zagrała Anna Miler (1b), Jagnę Justyna Paciorek (2b), parobków Witka i Pietrka Filip Kaniewski i Filip Tchórzewski(obaj 1b), natomiast w rolę Jaśka organistów, który później awansuje na proboszcza parafii Lipce, wcielił się Bartłomiej Paniak (3b). Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem pani Marty Kubiszyn. Ksiądz Biskup podziękował młodzieży za zaangażowanie, wyraził radość z możliwości poznania społeczności IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego i pobłogosławił wszystkich na te ostatnie już miesiące nauki ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów. Po spotkaniu z młodzieżą Ekscelencja ksiądz Biskup udał się na krótkie spotkanie z Radą Pedagogiczną i pracownikami szkoły, na którym nawiązał do radości i trosk pracy wychowawczej oraz podziękował wszystkim za trud włożony w wychowanie młodych ludzi.

Ruszył remont zabytkowego gmachu szkoły przy ulicy Konarskiego 1

11 kwietnia, po 8 latach od opuszczenia budynku przez uczniów, na teren IV Liceum Ogólnokształcące im. Żółkiewskiego weszły ekipy remontowe m.in. lidera robót: Mal-Pol Sp z o.o. Do końca 2018 roku wykonane zostaną roboty dot. konstrukcji budynku, stropów, stolarki okiennej i elewacji zewnętrznej. Koszt remontu tylko starego gmachu to blisko 5,9 mln zł.  Za 15 miesięcy, 1 lipca 2019 roku wraz z okolicznymi zabytkowymi budynkami będzie to najpiękniejsze miejsce w Siedlcach!

Cała społeczność “Żółkiewszczaków” wyczekuje daty 1 lipca 2019 roku z ogromną niecierpliwością. Odczuwamy ogromną radość patrząc jak nasza szkoła będzie piękniała każdego dnia :).

Sukces przez duże “S”

Agnieszka Mazurek uczennica klasy II b jest zaangażowana w działalność społeczną oraz osiąga wysokie wyniki w nauce. Jest również wolontariuszką oraz  działaczką Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce.  Podczas III sesji MRM Siedlce VIII kadencji w wyniku wyborów została jej wiceprzewodniczącą. Dziękuję w imieniu wszystkich za godną postawę.
Życzę spełnienia się w tej kolejnej roli … ku chwale naszej szkoły.

opiekun SU prof. Agnieszka Chojecka

Finał Konkursu “Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”

6 kwietnia 2018 r. o godzinie 11 w MSCDiN w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Regionalnego Konkursu Historyczno – Literackiego “Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”.
Organizatorami konkursu byli IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana S. Żółkiewskiego w Siedlcach i Stowarzyszenie “Żółkiewszczacy”. Galę finałową uświetnili swoim przybyciem: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta – Sławomir Kurpiewski, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach – Sławomir Kordaczuk, pani dr Kamila Sachanowska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Na wstępie koordynator przedsięwzięcia pani Elżbieta Sargowicka odczytała wzruszający list profesora Krzysztofa Szwagrzyka do uczestników konkursu. Następnie zaprezentowano prace laureatów i wręczono nagrody.  Po czym głos zabrali goście uroczystości, a w drugiej części Prezes Stowarzyszenia “Żółkiewszczacy”- Przemysław Bugaj, który omówił cele konkursu oraz przedstawił instytucje wspierające. Ważnym punktem programu był także wykład pani dr Kamili Sachnowskiej z IPN-u na temat bohaterów odnalezionych na powązkowskiej “Łączce”. Końcowym elementem uroczystości było wystąpienie Dyrektora IV LO – Jacka Jagiełły, który podziękował gościom, uczestnikom i młodzieży. Finał konkursu uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez uczniów: Izabelę Karbowiak, Dominikę Sobiesiak, Konstantego Musieja, Bartosza Piecha pod opieką pani Małgorzaty Piasek. Spotkanie prowadziła uczennica klasy II c Gabriela Krasuska. Nagrodzone prace można obejrzeć na wystawie w czytelni biblioteki szkolnej.

11 kwietnia 2018 roku rusza remont historycznego budynku Liceum “Żółkiewskiego”!

Z ogromną radością informujemy, że w piątek 6 kwietnia w nowym budynku szkoły podpisano umowę na realizację II etapu rewaloryzacji budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W przeprowadzonym przetargu została wybrana oferta Konsorcjum firm: LIDER: MAL-POL Sp. z o.o. i partnerzy: Zakład Usług lnżynierskich Krzysztof Redesiuk, Firma Remontowo – Budowlana MAL-POL Krzysztof Wasilewski oraz KORONTO Sp. z o.o. Kwota realizacji inwestycji to 5 877 777,77 zł, a termin wykonania zamówienia upływa 1 lipca 2019 r. W imieniu Miasta Siedlce umowę podpisali prezydent Wojciech Kudelski oraz skarbnik Kazimierz Paryła, a w imieniu Konsorcjum wykonawców Dawid Wasilewski, wiceprezes Zarządu MAL-POL Sp. z o.o.

Pierwsze prace – relacja fotograficzna

XVI Regionalny Konkurs Recytacji Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej “Loreley”

Dnia 24 marca 2018r. odbył się XVI Regionalny Konkurs Recytacji Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej “Loreley”, do którego przystąpiło łącznie 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i gimnazjów z Siedlec i okolic. Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Siedlce oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał „ Kindheit” „ Dzieciństwo”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały p. Mariola Duk, p. Małgorzata Niedzielak-Kwiatkowska i p. Ewa Jagiełło. W składzie jury konkursu znajdowały się następujące osoby: szkoły ponadgimnazjalne: p. Ewa Kloge i p. Agnieszka Matłacz, a szkoły podstawowe i gimnazja: p. Małgorzata Batowska i p. Marta Sawczuk. Zobacz galerie zdjęć
Komisja wyłoniła następujących laureatów:


Kategoria – szkoły podstawowe i gimnazja:
I miejsce – Patrycja Sandurska (Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach)
II miejsce – Antonina Pietrzak (Społeczna Szkoła Podstawowa STO w
SIedlcach)
III miejsce – Maria Tchórzewska (Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach)
Komisja przyznała również:
I wyróżnienie – Zuzanna Baczewska ( Zespół Szkół Salezjańskich„Lux
Sapientiae“ w Sokołowie Podlaskim)
II wyróżnienie – Aleksandra Mirońska (Szkoła Podstawowa nr 9 w
Siedlcach)
Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Katarzyna Nowak ( Zespół Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae“
w Sokołowie Podlaskim)
II miejsce – Igor Sadokierski (IV LO im. Ht. St. Żółkiewskiego w Siedlcach)
III miejsce – Aleksandra Sobiczewska (IV LO im. Ht. St. Żółkiewskiego w
Siedlcach)
Komisja przyznała również:
I wyróżnienie – Julia Gajek (I LO im. B. Prusa w Siedlcach)
II wyróżnienie – Karolina Karcz (I LO im. B. Prusa w Siedlcach)
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Podsumowanie pierwszego etapu konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły

W roku szkolnym szkolnym 2017/2018 o tytuł najlepszej klasy w konkursie o Puchar Dyrektora Szkoły ubiegają się wszystkie klasy z wyłączeniem klas maturalnych.

W pierwszym etapie brane były pod uwagę: wyniki w nauce (m.in. średnia klasy, uczniowie ze średnią powyżej 4,0) , frekwencja (całej klasy, uczniowie z frekwencja powyżej 93%) oraz oceny z zachowania.

W pierwszym semestrze najwięcej punktów uzyskała klasa IIA. Klasyfikacja po pierwszym etapie jest następująca: I A (44p.); IB ( 41p.);  IC (34p.); ID (31p.);  IE (22p.) Klasy z najwyższą średnią ocen: IIA, ID, IB. Klasy z najlepszą frekwencją: IC, IB, IIA

W drugim etapie zostaną uwzględnione także:  zaangażowanie w prace  Samorządu Uczniowskiego, udział klas w akcjach charytatywnych, akademiach i apelach oraz w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

VIII Siedlecka Gospeliada – nasza uczennica w finale!

22 marca odbyła się VIII Siedlecka Gospeliada, jak co roku organizowana przez I LO im. B. Prusa w Siedlcach, Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach oraz MSCDN w Siedlcach. Naszą szkołę reprezentowała Dominika Sobiesiak z klasy II B z  piosenką w języku angielskim “Zombie” zespołu The Cranberries. Uczennica została zakwalifikowana do grona finalistów, którzy wystąpią  26 kwietnia w sali widowiskowej CKiS w Siedlcach podczas uroczystego Koncertu Laureatów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy udanego występu finałowego!

Gala finałowa konkursu „Żołnierze wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”

Organizatorzy konkursu „Żołnierze wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji” Edycja III, serdecznie zapraszają wszystkich uczestników wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 6 kwietnia 2018r. o godz. 1100 w MSCDiN w Siedlcach ul. M. Asłanowicza 2.

Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym: Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego; Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej; Posła na Sejm RP Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego; Muzeum Wojska Polskiego; Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Wyniki konkursu „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”

21. 03. 2018 r.  w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 161 B nastąpiło rozstrzygnięcie Regionalnego Konkursu Historyczno – Literackiego „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”

Przyznano następujące nagrody:

w kategorii praca pisemna – poezja: I miejsce Bartosz Piech „Za dużo czerwieni z obu stron” IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach; II miejsce Julia Kowalczyk „Żołnierze wyklęci wychodzą z krainy śmierci”; IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach; III miejsce Michał Mazur „Nagroda…” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

w kategorii praca pisemna – proza: I miejsce Patryk Okniński „Moja droga, Krzyż Mój, czyli historia Inki w 7 modlitwach” IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach; II miejsce Karolina Magdziak „Jeden z wielu” IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach; III miejsce Michał Osiński „Rudy las” IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

w kategorii praca plastyczna, technika dowolna komisja nagrodziła następujące osoby: I miejsce Adrianna Dąbrowska – „Żołnierze wyklęci wychodzą z krainy śmierci” IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach; II miejsce Magdalena Szeląg Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie; II miejsce ex aequo Aleksandra Blachowicz „Żołnierze wyklęci wychodzą z krainy śmierci” I Liceum Ogólnokształcące im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie; III miejsce Angelika Guziak „Żołnierze wyklęci wychodzą z krainy śmierci” II Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Wyróżnienie dla: Kingi Tyczyńskiej i Wiktorii Turskiej “Żołnierze wyklęci wychodzą z krainy śmierci” IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach; Oli Kamińskiej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

Organizatorzy konkursu „Żołnierze wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji” Edycja III, serdecznie zapraszają wszystkich uczestników wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 6 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w MSCDiN w Siedlcach ul. M. Asłanowicza 2.