Zapraszamy do oglądania zdjęć

Zapraszamy do oglądania zdjęć z Jubileuszu 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który odbył się w dniach 15-17 września 2018 roku.

Konferencja popularno-naukowa “Żółkiewski na kartach historii…”

Uroczystość jubileuszowa

Sztafeta pokoleń

Dziękujemy za przygotowanie relacji fotograficznej firmie Marta Urbanek Photography. Wkrótce zaprezentujemy film z Jubileuszu.