Świętuj z „Żółkiewskim”

Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach oraz cała społeczność szkoły informuje, że w dniach 14.-17. września 2018 r. odbędą się uroczystości jubileuszowe związane z obchodami 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
Uroczystości objęte są Patronatem Narodowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz Patronatem Honorowym Marszałka Senatu RP, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Energii, Biskupa Siedleckiego i Prezydenta Miasta Siedlce.

PROGRAM JUBILEUSZU
IV LO  Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach  

14.09.2018r.Konferencja popularno-naukowa „Żółkiewski na kartach  historii…”
godz. 1030 – 1400 MOK Siedlce  ul. Pułaskiego 6.

 • Dzieje Gimnazjum i Liceum Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
  – mgr Janusz Wilczyński – nauczyciel IV LO
 • Wspólna historia I LO im. B. Prusa i IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
  w ikonografii – mgr Anita Woźnica i Jan Chróściki – nauczyciele I LO
 • Dzieła Antonia Corazziego w Siedlcach – Dorota Pikula –  kustosz Muzeum Diecezjalnegow Siedlcach
 • Mieczysław Asłanowicz – pierwszy dyrektor Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – dr Grzegorz Welik –dyrektor Archiwum Państwowego
  w Siedlcach
 • Księża ,,Żółkiewszczacy” – bł. Ignacy Kłopotowski, bp. Adolf  Szelążek, Koronat Piotrowski,Wiktor Branik, Józef Szajda – ks. prałat Bernard Błoński – dyrektor Archiwum Diecezjalnego
 • Walka uczniów Gimnazjum Siedleckiego o Niepodległość Rzeczypospolitej – dr Rafał Dmowski UP-H w Siedlcach
 • Udział ,,Żółkiewszczaków” w II wojnie światowej – mgr Sławomir Kordaczuk Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • Żółkiew miasto Stanisława Żółkiewskiego- Ryszard J. Czarnowski
 • Siedleckie korzenie kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego – dr  Witold Mieszkowski

15.09.2018r.Uroczystości Jubileuszowe
Msza św. w kościele pw. Św. Stanisława Bp. Męczennika – godz.  930 
Uroczysta akademia – godz. 1100  CKiS ul. Bp. I. Świrskiego 31.

 • Spektakl nawiązujący do Aktu upaństwowienia i nadania imienia szkole w 1918r.
 • Ceremonia powitania, przemówienie dyrektora szkoły
 • Prezentacja nowego Sztandaru szkoły
 • Wystąpienia, przemówienia zaproszonych gości
 • Wręczenie „Hetmanów” i medali pamiątkowych
 • Koncert muzyczny uczniów i absolwentów IV LO

17.09.2018r.  – 100 x 100 – Sztafeta Pokoleń – godz. 1100 – ul. S. Konarskiego i M. Asłanowicza.

 • W sztafecie uczestniczą: dyrektorzy szkoły, nauczyciele, absolwenci, uczniowie szkoły i goście honorowi.

Serdecznie zapraszamy!