Konstytucja 3 Maja – konkurs

W tym roku przypada 233. rocznica uchwalenia przez Sejm Wielki bardzo ważnego aktu prawnego Konstytucji 3. Maja. W związku z tym zapraszamy do udziału w konkursie szkolnym na napisanie eseju. Inspiracją do pracy ma być fragment preambuły:

Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc nad życie (…) niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu (…) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności(…) niniejszą Konstytucje uchwalamy(…).

Pracę należy złożyć do 20 maja w formie pisemnej u pani Agnieszki Chojeckiej. Nagrodą za najlepsze eseje będzie ocena z historii.

Zapraszamy