Niepełnosprawni intelektualnie. Sprawni na co dzień

Piątego maja obchodzimy ważne święto: „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Osoby te mają takie same potrzeby, tak samo odczuwają, mają marzenia, uczą się, rozwijają, nawiązują przyjaźnie. Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki i przyjąć właściwe, sprzyjające im postawy, aby poczuli się równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Wiedza, pozytywne nastawienie emocjonalne oraz konkretne działania są czynnikami niezbędnymi do tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia. Zastanówmy się w tym dniu – jak MY – jako osoby traktujemy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny i czy jesteśmy w stanie coś zmienić, oczywiście na lepsze!

Lidia Kadej, Sylwester Mosiej