Stwórz plakat promujący Bibliotekę Pedagogiczną

STWÓRZ PLAKAT PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na „Plakat promujący Bibliotekę” organizowanym z okazji 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach i jej filii.

Od 23 września do 14 października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich mogą składać prace zarówno w siedzibie głównej Biblioteki w Siedlcach, jak i jej filiach.

Konkurs ma na celu nie tylko kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów, czy rozbudzanie ich twórczej inwencji i kreatywności, ale przede wszystkim ma uwrażliwiać czytelniczo i rozwijać indywidualne zdolności plastyczne uczniów.

Regulamin konkursu

Organizatorzy zastrzegają, że prace konkursowe muszą być pracami własnymi uczniów, wcześniej nieopublikowanymi. Dodatkowo każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę wykonaną osobiście.

Rozdanie nagród laureatom I miejsc obu kategorii nastąpi 9 listopada 2022r. podczas uroczystej gali jubileuszowej 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach. Natomiast laureaci miejsc II i III otrzymają nagrody w placówkach, do których złożyli prace konkursowe w terminie ustalonym przez poszczególne filie lub bibliotekę główną.