Zapraszamy absolwentów!

Zapraszamy tegorocznych absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości 05 lipca 2021r. ( poniedziałek) o godz. 9.00.
Harmonogram spotkań z wychowawcami klas:
klasa 3A – sala 107
klasa 3B – sala 117
klasa 3C – sala 104
klasa 3D – sala 6
klasa 3E – sala 101

Świadectwo dojrzałości należy odebrać osobiście. Istnieje możliwość odbioru świadectwa przez inną osobę jedynie w sytuacji posiadania przez tę osobę pisemnego upoważnienia.