Artykuł naszej uczennicy w „Echu Katolickim”

W najnowszym numerze „Echa Katolickiego” (nr 29 z 22-29 lipca) ukazał się artykuł Zofii Drajkarz z kl. III Ep (językowej) poświęcony Bolesławowi Dębińskiemu, lekarzowi zasłużonemu w zwalczaniu gruźlicy, absolwentowi siedleckiego gimnazjum rządowego, którego tradycje kontynuuje IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Postać tego niezwykle ciekawego człowieka jest niestety zapomniana w środowisku lokalnym. Bolesław Dębiński żył w latach 1867-1921. Rodzinne Siedlce opuścił po złożeniu egzaminu maturalnego. Początkowo studiował w Uniwersytecie Petersburskim, z którego został wydalony za działalność polityczną. Naukę kontynuował w Warszawie, gdzie zaangażował się w działalność nielegalnego Związku Robotników Polskich, za co został aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli. Po zwolnieniu za kaucją wyemigrował do Francji, gdzie kontynuował studia lekarskie, po ukończeniu których podjął pracę w Instytucie Pasteura. Liberalizacja życia politycznego w Cesarstwie Rosyjskim, która nastąpiła pod wpływem masowych protestów społecznych, umożliwiła mu powrót do kraju i podjęcie pracy w Warszawie.

„Praktykę lekarską – jak pisze autorka – łączył z pracą badawczą, głównie w zakresie patologii i terapii gruźlicy”. Przez wiele lat choroba ta stanowiła poważny problem społeczny. Bolesław Dębiński stosował nowatorskie rozwiązania w czasach przed wynalezieniem szczepionki. Szczególną uwagę zwracał na profilaktykę, pozwalającą zahamować rozwój gruźlicy, która swoje śmiertelne żniwo zbierała jeszcze po II wojnie światowej. Wyniki swoich badań publikował po polsku, niemiecku i francusku.

Artykuł Zofii Drajkarz poświęcony naszemu krajanowi można przeczytać w wydaniu papierowym „Echa Katolickiego” lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://www.echokatolickie.pl/.

Witold Bobryk, nauczyciel historii