Projekt „My w historii – historia w nas”

Uczniowie klasy 2 Eg uczestniczyli w dniach 8 i 14czerwca 2021 r. w zajęciach w ramach projektu My w historii historia w nas prowadzonego przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Tematem zajęć były postaci zasłużonych Żółkiewszczaków. Zajęcia prowadził dr Rafał Roguski – nauczyciel historii, będący równocześnie koordynatorem projektu. Z biogramami Mieczysława Asłanowicza i Bernarda Bucholza uczniowie zapoznali się w Słowniku Biograficznym Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza pod red. Józefa Piłatowicza.

Elektroniczna wersja słownika dostępna jest pod adresem https://slownik-biograficzny.uph.edu.pl. W czasie kolejnych zajęć młodzież obejrzała film dokumentalny „Dzieci kwatery Ł”, w którym przedstawiono poszukiwania i identyfikację ofiar komunistycznego aparatu represji zgładzonych w więzieniu na Mokotowie. W filmie wystąpił syn jednej z ofiar – Żółkiewszczaka kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego.

nauczyciel historii Rafał Roguski