Lekcja archiwalna

Archiwum jest skarbnicą dokumentów historycznych i właśnie w celu ich poznania oraz obejrzenia tej wyjątkowej instytucji udała się młodzież z klasy humanistycznej 2bg. Podczas lekcji omawiano zagadnienia dotyczące gromadzenia zasobów oraz analizy źródeł historycznych niezbędnych w pracy historyków i wymaganych na egzaminie maturalnym.

Uczestnicy podczas oprowadzania po archiwum uzyskali wiedzę na temat działaniu wolontariatu w pracy na różnych stanowiskach oraz sposobach ich zdobywania.


nauczyciel historii Agnieszka Chojecka