Pokochajmy literaturę klasyczną !

06. 11. 2017r.  uczniowie klasy 1d wystawili fragmenty ,,Antygony” napisanej przez Sofoklesa. Wcześniej klasa podzieliła się na dwie grupy: jedną odpowiadającą za scenariusz i przydział ról i drugą odpowiedzialną za przygotowanie kostiumów, rekwizytów i dekoracji. Inscenizacja została zaprezentowana w obecności pana Zygmunta Łaszczyka. Uważamy, że taki rodzaj lekcji pozwala na lepsze poznanie lektury i integrację klasy.