Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania Pani Wójt Grażynie Lamczyk oraz pani Dyrektor GOK Annie Walczynie w Dębowej Kłodzie za przekazanie zabytkowej ławki szkolnej do powstającej w naszej szkole Izby Pamięci. Dar został przywieziony w dniu 09.09.2019. Przedsięwzięcie nadzorował  pan W. Żukowski.