Pomagamy Ukrainie – szkoła szkole

Przekazanie darów na granicy

12 kwietnia 2022 r. została przekazana przez IV LO w Siedlcach szkole partnerskiej – Liceum Nr 2 we Lwowie, z P. Dyrektor Ninel Postolatii, pomoc w postaci artykułów pierwszej potrzeby. Szkoła we Lwowie jest w chwili obecnej miejscem schronienia dla 100-150 przesiedleńców ze wschodu Ukrainy. Zebrane zostały artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, odzież i pościel w ilości ponad 1200 kg. Zbiórkę koordynowała p. Ewa Jagiełło.

Za wsparcie naszej akcji potrzebnymi artykułami serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Skórzec, Jerzemu Długoszowi, Panu Burmistrzowi zaprzyjaźnionej Gminy Mühlenbecker Land (Niemcy), Filippo Smaldino, oraz naszej szkole partnerskiej z Mühlenbeck – Kӓthe-Kollwitz-Gesamtschule z P. Franziska Rennspieß, która koordynowała zbiórkę w niemieckiej szkole. Bardzo jesteśmy też wdzięczni za pomoc Bankowi Żywności oraz Caritas Diecezji Siedleckiej, a także wszystkim naszym nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się do akcji.

Ewa Jagiełło