Międzynarodowy konkurs “Kangur Matematyczny”

19 marca (czwartek) o godz. 900 odbędzie się Międzynarodowy konkurs “Kangur Matematyczny”. Zbiórka o godz. 840 pod aulą A2 11 – lista uczestników będzie wywieszona na tablicy na półpiętrze.