Konkurs Pięknego Czytania – półfinał

indeksEtap półfinałowy Konkursu Pięknego Czytania odbędzie się 12 listopada (czwartek) o godz. 9 55 w czytelni biblioteki szkolnej. Prosimy wszystkich uczestników o zapoznanie się z regulaminem:

Uczeń wybiera ciekawy fragment przeczytanej książki (utwór pisany prozą) i przygotowuje się do pięknego, głośnego czytania na forum klasy podczas lekcji języka polskiego.

Przed przeczytaniem wybranego fragmentu uczeń wymienia autora i tytuł książki oraz uzasadnia (5-6 zdań) swój wybór.

Czas prezentacji  wraz z czytanym fragmentem nie może przekroczyć 5 minut.

Nauczyciel – polonista wybiera z każdej klasy nie więcej niż 3 uczniów, którzy zaprezentowali się najlepiej i oni przechodzą do półfinału.

Eliminacje półfinałowe  w czytelni biblioteki szkolnej przed komisją złożoną z polonistów i nauczyciela-bibliotekarza. Do ścisłego finału wybranych zostanie 5 osób.

Finał odbędzie się w połowie listopada przed szerszą publicznością.

Kryteria oceny: technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania); środki wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, intonacja, mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy z odbiorcą, postawa ciała).

Dla zwycięzcy przewidziana jest wartościowa nagroda rzeczowa oraz 6 jako ocena cząstkowa z jęz. polskiego. Dla pozostałych uczestników finału przewidziane są dyplomy oraz 5 jako ocena cząstkowa z jęz. polskiego.

Szczegółowych informacji na temat konkursu  udzielają nauczyciele poloniści i bibliotekarze.

ZAPRASZAMY!