Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły rozstrzygnięty!

Podsumowanie Konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2018/2019

1.   klasa ID     63 punkty

2.   klasa IC     51 punkty

3.   klasa IA     44 punkty

Klasy z najwyższą średnią ocen:  ID, IC, IA. Klasy z najlepszą frekwencją: IA, IC, ID

W konkursie brane były pod uwagę: wyniki w nauce (m.in. średnia klasy, uczniowie ze średnią powyżej 4,0 ) , frekwencja ( całej klasy, uczniowie z frekwencja powyżej 95%) , oceny z zachowania, a także:  zaangażowanie w prace  Samorządu Uczniowskiego, udział klas w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Gratulujemy klasie ID, która oprócz pucharu dostanie dofinansowanie do wycieczki szkolnej w przyszłym roku szkolnym.