Pamiętamy

14.06.2018 roku grupa uczennic  z klasy 1B pod opieką pana W. Żukowskiego porządkowała groby Żółkiewszczaków przed okresem  wakacyjnym. Szczególnie dużo pracy było przy grobach ziemnych. Dziękujemy zaangażowanym w te prace  uczennicom.