„Koleżanko i kolego witaj w progach Żółkiewskiego” – relacja z „Dni otwartych” w IV LO

 Dni OtwarteW minionym tygodniu, to jest 22 kwietnia, uczniowie i nauczyciele zapewne odczuli wzmożony ruch w budynku liceum. Nasze skromne progi odwiedzili przyszli absolwenci gimnazjów z Siedlec i okolicznych miejscowości, by osobiście sprawdzić, czy wymieniane w szerokich kręgach zalety Żółkiewskiego są zgodne z prawdą. Organizacją „Dni otwartych” zajął się samorząd uczniowski wspierany przez aktywnych pierwszo i drugoklasistów. Kandydaci do IV Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego na spotkaniu z Panem Dyrektorem Zygmuntem Łaszczykiem otrzymali odpowiedzi na wszystkie pytania związane  z funkcjonowaniem szkoły i rekrutacją, a w czytelni szkolnej spotkali się z przewodniczącym samorządu Danielem Ogrodnikiem. W mniejszych grupach zwiedzali budynek Naszego Liceum, poznawali bazę dydaktyczną, grono pedagogiczne, przyswajali historię szkoły, obserwowali prowadzone w tych dniach zajęcia. Większość gimnazjalistów zwracała uwagę na wyjątkowo przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, indywidualne podejście do ucznia oraz możliwość rozwijania swoich pasji. Warto podkreślić, że Nasza Szkoła jak zawsze przygotowała bardzo ciekawą ofertę edukacyjną, która daje możliwość wszechstronnego rozwoju ucznia. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się klasa biomedyczna z elementami promocji zdrowia, która będzie działać pod patronatem Collegium Mazovia, a także biologiczno-chemiczna zwana akademicką działająca we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uczniowie zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami w przyszłym roku szkolnym będą mogli realizować wybrane przez siebie przedmioty w zakresie rozszerzonym, a także uzupełniać wiedzę w ramach zajęciach dodatkowych. Dni Otwarte miały pokazać gimnazjalistom, że wybierając Naszą Szkołę, mają zapewniony dobry start w przyszłość poprzez właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego. Wszystkim zaangażowanym w organizację Dni Otwartych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego serdecznie dziękujemy za współpracę.

 

Marta Warecka-Kuzyńska

Tomasz Derlatka