Harmonogram egzaminów poprawkowych

1. Egzaminy dla klas I i II

24.08.2015r. ( poniedziałek) godz. 900

– matematyka, chemia (część pisemna w sali nr 207)

25.08.2015r. (wtorek) godz. 900

– język niemiecki, biologia (część pisemna w sali nr 207)

2. Poprawkowy ustny egzamin maturalny z języka angielskiego

24.08.2015r. (poniedziałek) godz. 845

3. Poprawkowy pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (s. 301) i matematyki (s. 307) – 25.08.2015r. (wtorek) godz. 900