Konkurs Literacki „Historia pewnego munduru…”

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilka pokoleń naszych przodków nie miało możliwości żyć i pracować w wolnym kraju. Dzielni żołnierze i harcerze przez lata dawali wzór, walcząc o Polskę. Żołnierska droga, którą kroczyli do wolności, była trudna, kręta, uświęcona ofiarą i wielką determinacją. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi ludzie dostrzegali i doceniali wartość ich postaw, niełatwych decyzji.

15 września, w czasie uroczystości 100-tnej rocznicy upaństwowienia Naszego Liceum dr Witold Mieszkowski – przekazał liceum mundur admiralski – ojca  – Stanisława Mieszkowskiego, zamordowanego przez komunistów w 1952 roku. Tak narodził się pomysł na konkurs literacki, który zostanie przeprowadzony w ramach działań upamiętniających ważną dla nas „Żółkiewszczaków” rocznicę. Zadaniem konkursowym będzie przedstawienie w literackiej formie „Historii pewnego munduru…”, który walczył niepodległość w dowolnym momencie polskiej historii. Intencją organizatorów jest, aby uczniowie nakreślili własną wizję tej drogi ku wolności.

Zapraszamy do oglądania zdjęć

Zapraszamy do oglądania zdjęć z Jubileuszu 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który odbył się w dniach 15-17 września 2018 roku.

Konferencja popularno-naukowa “Żółkiewski na kartach historii…”

Uroczystość jubileuszowa

Sztafeta pokoleń

Dziękujemy za przygotowanie relacji fotograficznej firmie Marta Urbanek Photography. Wkrótce zaprezentujemy film z Jubileuszu.

Jubileusz 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Od 14. 09 do 17. 09. 2018 roku społeczność IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała jubileusz 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Uroczystości odbyły się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI i patronatami honorowymi: Marszałka Senatu RP, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Energii, Biskupa Siedleckiego i Prezydenta Miasta Siedlce.

Pierwszy dzień obchodów poświęcono konferencji popularno – naukowej „Żółkiewski na kartach historii…”. Spotkanie odbyło w Sali Białej MOK-u, a uczestnicy sesji wysłuchali dziewięciu interesujących wykładów, które zostaną niebawem opublikowane w pokonferencyjnym wydawnictwie.

Kolejny dzień uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława w Siedlcach, po czym w CKiS odbyła się akademia, podczas której młodzież IV LO zaprezentowała spektakl, nawiązujący do faktu upaństwowienia i nadania imienia szkole w 1918 roku. Następnie dyrektor Jacek Jagiełło wygłosił przemówienie i zaprezentował nowy sztandar szkoły, a dr Witold Mieszkowski – przekazał liceum mundur admiralski – ojca  – Stanisława Mieszkowskiego, zamordowanego przez komunistów w 1952 roku. Po tych podniosłych chwilach nastąpiła ceremonia wręczenia „Hetmanów” i medali „Żółkiewszczacy – Niepodległej”, po czym odbył się koncert uczniów i absolwentów IV LO. Drugi dzień uroczystości zakończyło spotkanie w nowym skrzydle szkoły uczestników obchodów przy jubileuszowym torcie i miłych rozmowach.

Ostatnim punktem jubileuszu była „Sztafeta pokoleń”. 17. września o godzinie 11 ulicą Stanisława Konarskiego i Mieczysława Asłanowicza, by uczcić stulecie odzyskania niepodległości, pobiegli dyrektorzy szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci.

Galeria zdjęć

“Żółkiewski” dla Niepodległej – pierwsze relacje z Jubileuszu

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi filmami i zdjęciami z obchodów 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Materiały są umieszczone na blogu nauczyciela historii pana Janusza Wilczyńskiego.

Konferencja popularno-naukowa „Żółkiewski na kartach historii…”

Fragment spektaklu nawiązującego do Aktu upaństwowienia i nadania imienia szkole w 1918r.

Sztafeta Pokoleń

Sztafeta pokoleń – Podlasie 24

Świętuj z „Żółkiewskim”

Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach oraz cała społeczność szkoły informuje, że w dniach 14.-17. września 2018 r. odbędą się uroczystości jubileuszowe związane z obchodami 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
Uroczystości objęte są Patronatem Narodowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz Patronatem Honorowym Marszałka Senatu RP, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Energii, Biskupa Siedleckiego i Prezydenta Miasta Siedlce.

PROGRAM JUBILEUSZU
IV LO  Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach  

14.09.2018r.Konferencja popularno-naukowa „Żółkiewski na kartach  historii…”
godz. 1030 – 1400 MOK Siedlce  ul. Pułaskiego 6.

 • Dzieje Gimnazjum i Liceum Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
  – mgr Janusz Wilczyński – nauczyciel IV LO
 • Wspólna historia I LO im. B. Prusa i IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
  w ikonografii – mgr Anita Woźnica i Jan Chróściki – nauczyciele I LO
 • Dzieła Antonia Corazziego w Siedlcach – Dorota Pikula –  kustosz Muzeum Diecezjalnegow Siedlcach
 • Mieczysław Asłanowicz – pierwszy dyrektor Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – dr Grzegorz Welik –dyrektor Archiwum Państwowego
  w Siedlcach
 • Księża ,,Żółkiewszczacy” – bł. Ignacy Kłopotowski, bp. Adolf  Szelążek, Koronat Piotrowski,Wiktor Branik, Józef Szajda – ks. prałat Bernard Błoński – dyrektor Archiwum Diecezjalnego
 • Walka uczniów Gimnazjum Siedleckiego o Niepodległość Rzeczypospolitej – dr Rafał Dmowski UP-H w Siedlcach
 • Udział ,,Żółkiewszczaków” w II wojnie światowej – mgr Sławomir Kordaczuk Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • Żółkiew miasto Stanisława Żółkiewskiego- Ryszard J. Czarnowski
 • Siedleckie korzenie kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego – dr  Witold Mieszkowski

15.09.2018r.Uroczystości Jubileuszowe
Msza św. w kościele pw. Św. Stanisława Bp. Męczennika – godz.  930 
Uroczysta akademia – godz. 1100  CKiS ul. Bp. I. Świrskiego 31.

 • Spektakl nawiązujący do Aktu upaństwowienia i nadania imienia szkole w 1918r.
 • Ceremonia powitania, przemówienie dyrektora szkoły
 • Prezentacja nowego Sztandaru szkoły
 • Wystąpienia, przemówienia zaproszonych gości
 • Wręczenie „Hetmanów” i medali pamiątkowych
 • Koncert muzyczny uczniów i absolwentów IV LO

17.09.2018r.  – 100 x 100 – Sztafeta Pokoleń – godz. 1100 – ul. S. Konarskiego i M. Asłanowicza.

 • W sztafecie uczestniczą: dyrektorzy szkoły, nauczyciele, absolwenci, uczniowie szkoły i goście honorowi.

Serdecznie zapraszamy! 

Miasto Siedlce realizuje projekt rewitalizacji budynku IV LO przy ulicy Konarskiego 1

„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach – II etap”, finansowany ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w kwocie 900.000,00 zł w 2018 roku. Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych została przyznana na podstawie zawartej umowy w dniu 04.06.2018 r.

III Siedlecki Plener Rzeźbiarski

Zakończył się III Siedlecki Plener Rzeźbiarski. Przez prawie tydzień siedmiu artystów tworzyło w drewnie postacie patronów siedleckich szkół. W sobotę gotowe rzeźby trafiły do odbiorców.

Nasza szkoła w zeszłym roku otrzymała rzeźbę Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, a w tym roku odbierze rzeźbę husarza.

O TYM trzeba pisać od NICH trzeba się uczyć!

Samorząd Uczniowski to wielki sukces 30 zaangażowanych osób. Pomysł Julii Ługowskiej okazał się doskonały. Kreatywność dużej grupy dała działanie ogromnej rzeszy włączających się do współdziałania i współodpowiedzialności. Ten rok był wyjątkowy właśnie dzięki samorządowi. Przygotowano wiele różnorodnych akcji: pomoc dla kobiet w ośrodku, zbieranie karmy dla piesków, nakrętek, walentynkowa pomoc osobie z niepełnosprawnością. Samorząd obudził w uczniach potrzebę pomagania, uwrażliwiał społecznie,  w związku z tym było wielu, którzy się do niego włączali. Chyba każdy jadł tosta w ” Dzień tosta”, brał udział w perfekcyjnie przygotowywanych Dniach Otwartych. Duża grupa uczniów przygotowała ulotkę i film promujący wizerunek “Żółkiewskiego”.  Julia Ługowska – przewodnicząca SU, uczennica z wyjątkową osobowością dostała ogromne brawa podczas uroczystości zakończenia roku. Była ona doskonałym liderem, człowiekiem z pasją działania, co przynosi zawsze sukces i autentyczne uznanie.

Serdecznie dziękuję całemu zespołowi, który potrafił zmienić życie całej zbiorowości szkolnej oraz potwierdził, że WSPŁÓpraca i WSPÓŁdziałanie przynosi zawsze ogromny sukces. Pracy ZESPOŁOWEJ i aktywności trzeba się uczyć od NICH.

Dziękuję za ten wyjątkowy rok z WAMI opiekun SU.