Konkurs plastyczny

2017_RS_plakat_ver_20170207Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego ustanowił rok 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego. W setną rocznicę śmierci tego wybitnego fizyka zaplanowano szereg działań mających na celu uczczenie i przybliżenie postaci uczonego. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych organizowany jest konkurs na dzieło artystyczne: „Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego”, który ma za zadanie zachęcić młodych ludzi do tworzenia dzieł inspirowanych badaniami w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności pracami Mariana Smoluchowskiego. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: “amatorzy” i “profesjonaliści”. W kategorii “amatorzy” mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w tym liceów plastycznych i artystycznych) oraz studenci wyższych uczelni nieplastycznych, natomiast kategoria “profesjonaliści” skierowana jest do studentów i absolwentów wyższych szkół plastycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z reprodukcją pracy w formie elektronicznej upływa z dniem 8.05.2017 r.

Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie: http://www.smoluchowski.uj.edu .pl/start

Serdecznie zapraszamy Państwa szkołę do udziału. Prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu informacji wśród osób zainteresowanych oraz o wydruk i powieszenie plakatu znajdującego się w załączniku.

Biuro Obchodów Roku Smoluchowskiego

Uniwersytet Jagielloński