Losy żołnierza i dzieje oręża – XVII Olimpiada Ogólnopolska – etap szkolny

19 października odbył się w naszej szkole etap szkolny olimpiady, do której przystąpiło 12 uczestników z klasy klas 3b i 2b o profilu humanistycznym. Najwyższe wyniki uzyskali: Patrycja Tarkowska i Sara Suchożebrska z klasy 3b oraz Patrycja Kluczek i Emilia Kosieradzka z klasy 2b.

Niestety nikt z piszących nie uzyskał wymaganego rezultatu sześćdziesięciu procent na teście, co dawało szanse przejścia do kolejnego etapu. Dziękujemy uczestnikom za udział, a najlepszym gratulujemy wyników. Za rok znowu staną w szranki już z lepszym doświadczeniem.

Agnieszka Chojecka

Zapraszamy do udziału w turnieju szachowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnych eliminacjach szachowych do reprezentowania szkoły podczas Szachowych Mistrzostw Mazowsza Szkół Ponadpodstawowych. (Link do turnieju: https://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/tdr_5627/

Do wzięcia udziału w szczególny sposób zachęcamy osoby z doświadczeniem szachowym. Termin zgłoszeń do dnia 29.10.2023r . Chęć udziału prosimy zgłaszać sms-em pod numer telefonu 799 817 949(Kacper).

Godziny pracy psychologa szkolnego

Zapraszamy uczniów i rodziców do kontaktu ze szkolną panią psycholog Małgorzatą Szymańską-Gorzałą w godzinach jej pracy: poniedziałek 13.10 – 15.40; czwartek 11.30 – 14.30; piątek 11.30 – 14.00.

Możliwe jest ustalenie spotkania w innym dogodnym terminie, w tym celu prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny lub telefoniczny (25) 794 30 44.

Drogi Uczniu, jeżeli : doświadczasz trudnych sytuacji, zmian w życiu i trudno Ci się w nich odnaleźć, masz potrzebę porozmawiania z dorosłym bez oceniania i „dobrych” rad, masz problemy rodzinne, czujesz się samotny, bezradny, nie umiesz poradzić sobie z lękiem, smutkiem, złością, masz trudności edukacyjne i nie wiesz, jak sobie z nimi radzić, obserwujesz trudności dotyczące Twojego stanu psychicznego, czujesz się przeciążony, nie radzisz sobie ze stresem, masz trudności emocjonalne, chcesz rozpoznać swoje mocne i słabe strony, wzmocnić samoocenę, chciałbyś lepiej zrozumieć samego siebie, potrzebujesz informacji dotyczących pomocy psychologicznej poza szkołą

Przyjdź do psychologa szkolnego!

Rodzice zainteresowani bezpośrednią konsultacją u psychologa szkolnego proszeni są o zgłoszenie telefoniczne lub przez dziennik elektroniczny.

Dzień Papieski

16 października 2023 obchodziliśmy w Siedlcach Dzień Papieski. Tego dnia są odprawiane Msze Święte w Polsce i za granicą w intencji papieża, podczas których wierni mogą usłyszeć homilie i katechezy poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. Oprócz nabożeństw i czuwań modlitewnych w tym okresie odbywa się wiele konferencji i spotkań, które są poświęcone osobie papieża Polaka. Każdy Dzień Papieski ma swoje hasło, które jest zazwyczaj związane z naukami Jana Pawła II. W tygodniu poprzedzającym święto w kościołach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, który przygotowuje wiernych do tego wydarzenia.

Dzień Papieski to jednak nie tylko obchody w kościołach. Wokół tego święta organizowane są wydarzenia kulturalne, sportowe, charytatywne. W organizacji wszystkich atrakcji biorą udział ministranci, harcerze i wolontariusze. Podczas zbiórki wspierają oni stypendystów Fundacji „Dzień Nowego Tysiąclecia”, którzy nazywani są „żywym pomnikiem” Jana Pawła II. Naszą szkołę w uroczystościach przy pomniku św. Jana Pawła II reprezentowali uczniowie klas Ia i Ic pod opieką L. Dołowskiej – Żabki, M. Wysockiej, Ks. M. Telaczyńskiego i J. Skrzyszewskiego. Można powiedzieć, że święto łączy w sobie aspekt duchowy, intelektualny i charytatywny.

Co kryją archiwa IPN?

20 października uczniowie klasy 1F wzięli udział w lekcji pod tytułem „Co kryją archiwa IPN”, która odbyła się w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania archiwum i korzystania z dokumentów w nim zgromadzonych oraz różnymi rodzajami materiału źródłowego. Przedstawiona została także analiza przykładowych dokumentów, dzięki której można poznać mechanizmy i metody działania aparatu bezpieczeństwa wobec ludzi, którzy narazili się władzom PRL. Ciekawe zajęcia wzbudziły zainteresowanie uczestników, którzy zadawali dużo pytań pani prowadzącej oraz podziękowali brawami po spotkaniu.

Agnieszka Chojecka

Spotkanie z poezją

19 października klasa 3B uczestniczyła w spotkaniu poetyckim z panią Urszulą Tom. Wiersze czytane przez autorkę i innych wykonawców wzbudziły zachwyt wszystkich słuchających zgromadzonych w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach. Poetka w swoich utworach sławi Podlasie jako ziemię bardzo ważną dla niej, a poetyckie obrazy przyrodnicze uświadomiły nam w jakim pięknym regionie mieszkamy.

Spotkanie zatytułowane „Piękno przyrody zachętą do relaksu w otoczeniu natury” odbyło się w ramach XXV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Agnieszka Chojecka

Konkurs Pięknego Czytania

Zapraszamy do udziału w szkolnym Konkursie Pięknego Czytania organizowanego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów, propagowanie idei pięknego czytania oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem.

Regulamin konkursu:

  1. Uczeń wybiera ciekawy fragment przeczytanej książki (utwór pisany prozą) i przygotowuje się do pięknego, głośnego czytania na forum klasy podczas lekcji języka polskiego (ten etap odbywa się do 31 października 2023r.).
  2. Przed przeczytaniem wybranego fragmentu uczeń wymienia autora i tytuł książki oraz uzasadnia (5-6 zdań) swój wybór.
  3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
  4. Nauczyciel – polonista wybiera z każdej klasy maksymalnie dwie osoby, które zaprezentowały się najlepiej i one przechodzą do półfinału.
  5. Eliminacje półfinałowe odbędą się 9 listopada 2023r. o godz. 8.10 w czytelni biblioteki szkolnej przed komisją złożoną z polonisty i nauczyciela-bibliotekarza.
  6. Finał odbędzie się 16 listopada 2023 r. o godz. 8.10 w czytelni biblioteki szkolnej.
  7. Kryteria oceny: technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania), środki wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, intonacja, mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy z odbiorcą, postawa ciała)

Dla 3 pierwszych uczestników finału przewidziane są cenne nagrody oraz 6 jako ocena cząstkowa z jęz. polskiego. Dla pozostałych uczestników finału nagrody rzeczowe oraz 5 jako ocena cząstkowa z jęz. polskiego. Szczegółowych informacji na temat konkursu  udzielają nauczyciele poloniści i bibliotekarze.

Wycieczka klasy 1E i 1F

W czwartek 12 października uczniowie z klas 1e i 1 f wzięli udział w projekcie „Filmowe Dialogi z Uniwersytetem” zorganizowanym przez Uniwersytet w Siedlcach. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowano serię projekcji filmowych, wzbogaconych o naukowy komentarz wybitnych wykładowców. Nie są to zwykłe seanse filmowe. Przed każdą projekcją zaplanowane jest spotkanie oraz dyskusja z ekspertem z UwS, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie badań naukowych związanych z tematyką danego filmu. Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć film dokumentalny Duch Śniegów z niesamowitymi zdjęciami i muzyką Nicka Cave’a.

W roli głównej występują: Vincent Munier – jeden z najlepszych spośród współczesnych fotografów przyrody oraz towarzyszący mu Sulvaine Tesson – francuski pisarz, przyglądający się z pozycji fotograficznego laika pracy fotografa. Para dokumentalistów zabiera widzów w nieodkryte rejony Wyżyny Tybetańskiej, gdzie wypatrują niemal niedostrzegalnej dla ludzkiego oka pantery śnieżnej. Po seansie filmowym widzowie mieli okazję wysłuchać komentarza wykładowców UwS oraz włączyć się w dyskusję na tematy poruszane w filmie.

Krok ku dorosłości – rynek pracy dla młodych

We wtorek 10 października odbyło się spotkanie uczniów klas IV D, E, C z p. Magdaleną Waldzińską – doradcą zawodowym z PUP w Siedlcach oraz klubu „3K”. Podczas spotkania z młodzieżą poruszono takie tematy jak: oferta Powiatowego Urzędu Pracy, formy pomocy oferowane osobom zarejestrowanym, informacje o targach pracy, przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Pani Magdalena przedstawiła informacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji i możliwości korzystania z bezpłatnych szkoleń online. Uczniowie wykonali test predyspozycji zawodowych.

Sylwester Mosiej