Zakończenie roku szkolnego dla klas I-II

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw odbędzie się 26.06.2020 r. w budynku szkoły przy ul. Konarskiego 1. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej o godz. 1000 w Kościele pw. Świętego Stanisława z udziałem pocztów sztandarowych i młodzieży czterech szkół średnich. Przy wchodzeniu do szkoły należy skorzystać z wejścia od ulicy Asłanowicza. Świadectwa zostaną przekazane przez wychowawców podczas spotkań dla poszczególnych klas według poniższego harmonogramu:

godz. 1000 – klasy II; II A – s.107; II B – s.116; II C – s.118; II D – s.106; II E- s.108

godz. 1100 – klasy I “p”; IA”p” – s. 106; IB”p” – s. 05; IC”p” – s. 07; ID”p” – s. 04; IE”p” – s. 107

godz. 1200 – klasy I “g”; I A”g” – s. 108; I B”g” – s. 102; I C”g” – s. 117; I D”g” – s. 104; I E”g” – s. 06

Prosimy uczniów o przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas pobytu w szkole: zakrycie ust i nosa maseczką lub przyłbicą, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie odległości. Prosimy również o przyniesienie książek do biblioteki szkolnej. Pozycje książkowe powinny być spakowane do torby foliowej (wraz z informacją – imię nazwisko i klasa), którą należy zostawić w sali, gdzie odbędzie się spotkanie z wychowawcą.

 Zapraszamy!