Wspomnienie wizyty

8 stycznia 2020 roku odwiedzili Szkołę i Siedlce – potomkowie braci Mieszkowskich, Stanisława i Juliusza, którzy uczęszczali do Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach jeszcze przed II wojną światową. Tragiczną historię Komandora S. Mieszkowskiego zna już prawie każdy uczeń liceum – a losów jego brata – prawie nikt, chociaż są one niezwykle ciekawe. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a późnej żołnierz polskiej armii, przez wiele lat pozostawał w Anglii. Tam właśnie założył rodzinę, stąd wizyta jego syna Stuarta Mieszkowskiego, który wraz z Małżonką i towarzyszącymi im: Witoldem i Martą Mieszkowskimi postanowili odwiedzić gimnazjum Ojców. Po rozmowach z Panami dyrektorami i nauczycielami goście spotkali się z młodzieżą z klasy II d, która z zainteresowaniem w języku angielskim i polskim wysłuchała wielu ciekawych informacji na temat trudnych i niezwykłych losów Polaków.

Wspomniane spotkanie dało możliwość bliższego zainteresowania się losami wcześniejszych pokoleń “Żółkiewszczaków”.