W “Żółkiewskim” też wybory…

Do funkcji Przewodniczącego SU kandydowali Anna Miler i Filip Tchórzewski. Przeprowadzili oni kampanię wyborczą. Anna osobiście zaprezentowała program odwiedzając kolejne klasy – uwierzyła w skuteczność demokracji bezpośredniej. Filip postawił na powołany przez siebie sztab wyborczy. Debatę przedwyborczą poprowadziła kończąca kadencję Julia Ługowska.  Podczas debaty w dwuminutowych wystąpieniach Anna i Filip przedstawiali program w czterech wyznaczonych obszarach działań: święta i uroczystości szkolne, działalność charytatywna, promocja szkoły i uczniowie. Kto zdobył większe poparcie?

Anna Miler 282 głosy
Filip Tchórzewski 68 głosów
Gratulujemy nowej Przewodniczącej SU!

Dziękujemy klasom o najwyższej frekwencji 2 c – 100 %, 1 a – 90%, 1 b – 90%. Ustępujący samorząd zorganizował akcję “Ciasteczka charytatywne” na zakończenie działalności. Po ich sprzedaży możliwe będzie przekazanie pieniędzy mamie dziecka niepełnosprawnego, które wspiera nasza szkoła.

Opiekun SU Agnieszka Chojecka