Uroczystości w IV LO

17 września odbyło się ślubowanie klas pierwszych i uroczyste odsłonięcie popiersia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Rok 2020 na mocy uchwały Sejmu RP był ustanowiony Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ale wiele zaplanowanych działań edukacyjnych i kulturalnych z powodu pandemii nie doszło wówczas do skutku.

17 września uczniowie nie uczestniczyli w tradycyjnych lekcjach, ale wszyscy świętowaliśmy z trzech ważnych powodów: ślubowania klas pierwszych, odsłonięcia popiersia patrona szkoły, wręczenia pierwszej w historii szkoły nagrody im. Elżbiety Sargowickiej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele św. Stanisława w Siedlcach. Mimo niesprzyjającej aury, delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych w czasie II wojny światowej. Część oficjalną rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie. Z odwagą zobowiązali się strzec honoru szkoły, kształtować swoje umysły i charaktery oraz być wiernymi ideałom humanizmu. W dalszej części nauczyciel historii, pan Witold Bobryk przybliżył zebranym biogram i dokonania Hetmana Żółkiewskiego. Po tym wystąpieniu przy dźwiękach trąbki Pan Radosław Brzózka, szef gabinetu politycznego Ministerstwa Edukacji i Nauki wraz z zastępcą prezydenta miasta Siedlce, panem Robertem Szczepanikiem odsłonili popiersie patrona IV LO. Podczas uroczystości została też po raz pierwszy wręczona nagroda imienia Elżbiety Sargowickiej – zmarłej niedawno polonistki pracującej od lat w naszym liceum, zaangażowanej w popularyzację polskiej historii i kultury. Nagrodę dla wyróżniających się na tym polu uczniów ufundował minister edukacji, a wręczył ją pan Radosław Brzózka.

Pierwszą nagrodzoną w historii szkoły jest Zofia Drajkarz, uczennica klasy trzeciej. Zosia od początku nauki w IV LO brała aktywny udział w wielu konkursach historycznych o zasięgu ogólnopolskim. Jej pasją jest historia. Do tej pory nagrodzona została w takich konkursach jak: „Warszawa. Miasto pamięci”, „Bitwa warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków”, „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Artykuł Zofii poświęcony Bolesławowi Dębińskiemu, lekarzowi i naukowcowi zasłużonemu w walce z gruźlicą, absolwentowi siedleckiego gimnazjum, którego tradycje kultywuje nasza szkoła, został opublikowany w „Echu Katolickim”.

Zwieńczeniem uroczystości były wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia „Żółkiewszczacy”, pana Przemysława Bugaja, absolwenta naszej szkoły oraz pana Michała Sargowickiego, syna zmarłej Elżbiety Sargowickiej. Obaj panowie opisywali różne działania śp. Elżbiety Sargowickiej, której inicjatywy staramy się kontynuować.

Podczas uroczystości Pan Radosław Brzózka, reprezentując Ministra Edukacji i Nauki, wręczył dyrektorowi Naszego Liceum dyplom uznania za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy a także kształtowanie postaw patriotycznych.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona historii naszego liceum, którą można jeszcze obejrzeć na pierwszym piętrze, w tak zwanym łączniku.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Prezydent Miasta Siedlce.

Wydarzenie relacjonowały lokalne media: „Tygodnik Siedlecki”, „Podlasie 24”, „Życie Siedleckie”, którym serdecznie dziękujemy z obecność.