TYLKO PRAWDA JEST CIEKAWA ,,Projekt Łączka’’

Dwanaście uczennic z klasy Ic –w dwóch zespołach- pod opieką nauczycieli: Elżbiety Sargowickiej i Janusza Wilczyńskiego, zdobywało wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin: historii, archeologii, archiwistyki, antropologii i dokumentowania zdarzeń na comiesięcznych spotkaniach w IPN w Warszawie. Celem projektu było zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski. Efektem spotkań miały być dwuminutowe filmy dokumentalne zrealizowane samodzielnie przez uczestników projektu, które prezentujemy poniżej. Jeden z nich nosi tytuł: ,,Absolwent’’ a drugi ,,Przede wszystkim kochał Polskę’’. Przedstawiony w tej krótkiej notatce projekt, zdaniem uczestników, był bardzo atrakcyjny. Za ocenę niech posłuży wypowiedź, która padła podczas ostatniego spotkania: ,,Będzie nam brakowało tych wyjazdów (…) A kolejne roczniki Żółkiewszczaków powinny wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu’’.