Sztuka Emocji – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Nasza placówka wie jak ważne są emocje! Bierzemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

Sztuka Emocji Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”, ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz młodzieży w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami

Autorką projektu jest pani Natalia Pawlik – Kopica, a koordynatorem szkolnym pan Sylwester Mosiej.

Nauczyciel w tym projekcie staje się przewodnikiem uczniów po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.).

Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii i mindfulness – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy powinni czerpać pełnymi garściami.

Czytaj więcej o projekcie