Sukces Natalii Parapury

Z radością informujemy, że Natalia Parapura  uczennica klasy 2d zajęła I miejsce w XVII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła II Słowo-Dar i Tajemnica zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Uczennica do konkursu została przygotowana merytorycznie przez panią Małgorzatę Piasek.

 Gratulujemy!